Schuld gemeente Rotterdam neemt toe

29 may 2012
Rotterdam

'De manier waarop het college het nu doet, zorgt ervoor dat de begroting in 2014 wellicht rond is, maar dat we daarna geen vet meer op de botten hebben,' vertelt Struijvenberg, die doelt op een inmiddels geslonken gemeentelijke reserve en een fors oplopende schuld. 'Die was eind 2010 zo'n 370 miljoen euro. Eind 2011 is die opgelopen tot een miljard. In een jaar is er dus zo'n 600 miljoen euro aan schuld bijgekomen. Bovendien is de algemene reserve die stond op 170 miljoen euro, eind 2011 gedaald naar nul.'

Leefbaar vreest dat als de schuld niet snel wordt opgelost, de gemeente ook nog eens vastzit aan miljoenen euro's aan aflossingsverplichtingen. De oppositiepartij vindt dus dat de gemeente dringend moet korten op haar uitgaven.

'We hebben tijdens de begroting van vorig jaar al achttien bezuinigingsvoorstellen ingediend, dat bij elkaar zo'n 70 miljoen euro zouden kunnen opleveren. Dit besloeg bezuinigingen op onder meer armoedebestrijding, sport, topsport, recreatie, economische programma's , begeleiding van de jeugd en jongerenactiviteiten. Alle deze amendementen zijn helaas door de raad afgewezen.'

De fractie ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente snel naast de zogenaamde efficiƫntieslag, ook sneller prioriteiten moet gaan stellen. 'Denk hierbij aan het stoppen met het stadsinitiatief en het laten varen van de Olympische ambitie', vertelt woordvoerder Mark de Boer. 'Verder zullen we bij de aankomende begroting pleiten voor een vermindering van alle politieke fractiebudgetten met 10%. Als de stad het met minder moet doen, dan ook het stadhuis. We zullen het college oproepen eenzelfde gebaar te maken.'

Fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks vindt dat er voornamelijk meer belasting geheven kan worden om de begroting recht te trekken. Als het aan de groenen ligt, gaat de OZB voor dure koopwoningen weer omhoog, moeten vervuilende schepen in de haven meer gaan betalen en worden parkeertarieven in het centrum verhoogd.