Rotterdamse uitkeringstrekkers solliciteren niet

11 april 2012
Rotterdam

Dat staat in het tweede koopkrachtonderzoek van de gemeente Rotterdam, waar Leefbaar Rotterdam bij monde van Maarten Struijvenberg woensdag vragen over stelde in de commissie Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Participatie.

Struijvenberg zegt de cijfers ,,schrikbarend hoog’’ te vinden. ,,Het gaat om zo'n 14.000 mensen die gewoon niet op zoek gaan naar werk, terwijl ze wettelijk een sollicitatieplicht hebben. De sociale dienst moet hen controleren en maatregelen tegen hen nemen, alleen al omdat dit de gemeente jaarlijks 200 miljoen euro aan bijstand kost.’’