FIOD vroeg wethouder Bulgarenfraude geheim te houden

29 april 2013
Rotterdam

Want zodra uitlekt dat justitie achter de criminele Bulgaren aan zit, is de kans groot dat ze er van doorgaan. Dan lukt het niet meer om de boeven in hun kraag te vatten. Afgelopen week onthulde actualiteitenrubriek Brandpunt dat Bulgaarse boeven op grote schaal valse aanvragen voor huursubsidie en zorgtoeslag indienen. Er verdwijnen op die manier vele miljoenen. 
Verzonnen salaris Het enige dat ze daarvoor hoeven te doen is naar Nederland reizen en zich hier inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie op een adres waar ze zeggen te wonen. Dan krijgen ze automatisch een burger service nummer. Daarmee kunnen ze de toeslagen aanvragen. Het salaris dat ze moeten invullen voor de aanvraag zuigen ze uit hun duim, staat uit een rapport van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Rotterdam-Rijnmond (RIEC). Ze vullen het bedrag in waarmee ze de hoogste toeslagen kunnen vangen.
Leeg gepind De belastingdienst controleert pas achteraf of de aanvraag klopt en laat de betaling meteen starten. Tegen de tijd dat blijkt dat er sprake is van oplichting zijn de Bulgaren al terug naar hun eigen land. De bankrekening waarop de toeslagen gestort waren is dan al leeg gepind.
Politie Het rapport van het RIEC lekte uit via de website van RTL Nieuws. Daarin staat ook dat de Rotterdamse politie de zaak vorig jaar april overdroeg aan de FIOD. De wethouder was hiervan op de hoogte maar lichtte de raad niet in.  Ruim een maand later, op 31 mei 2012, besprak de wethouder een verslag van de ontwikkeling van immigranten uit Oost-Europa die in Rotterdam zijn komen wonen met de raadscommissie die erover gaat. Daarin staat niet dat een toename van het aantal Bulgaren op het zelfde woonadres de aanleiding was om nader onderzoek te doen. 
Oost-Europeanen monitor Dat is vreemd, zegt raadslid Maarten Struijvenberg van de grootste oppositiepartij Leefbaar Rotterdam. Er is tijdens die vergadering zelfs afgesproken om de Rotterdamse Oost-Europeanen monitor minder vaak met de raad te bespreken. In plaats van twee keer per jaar, verlaagde Karakus de frequentie naar een keer. 'Daar waren wij tegen.'
Fraude Wel zou Karakus de raad informeren als daar tussentijds aanleiding voor was. 'En dat was deze fraude', vindt Struijvenberg. 'Dat had hij ook vertrouwelijk kunnen doen. Hij heeft de controle op overbewoning toen aangescherpt. Daar hebben wij mee ingestemd. Maar de werkelijke motivatie daarvoor kunnen we nu pas beoordelen.'