Buurt werk samen voor een veiliger Sportdorp

11 april 2012
Rotterdam

En uit alles blijkt dat ook Rien Pauli dat is. Hij heeft onmiskenbaar een band met het dorp en de mensen die er wonen. Ze zijn soms gewaagd aan elkaar, maar vooral vertrouwd met elkaar. Vandaar dat het hem aan het hart gaat als Sportdorp negatief in de publiciteit komt. En dat was vorig jaar verschillende malen het geval.

Incidenten
‘Naar aanleiding van verschillende incidenten verschenen er vervelende berichten in de pers over het dorp. Iedere inbraak of ander crimineel feit is er natuurlijk één te veel, maar de beeldvorming klopte niet met de werkelijkheid. Het hield me bezig, ik wilde dat de Sportdorpers zich weer veilig voelden in hun buurt. Na alle feiten nog eens op een rijtje te hebben gezet kwam ik op het idee om de krachten te bundelen tussen alle partijen die zich inzetten voor Sportdorp.

Naast mijzelf surveilleren er medewerkers van Stadstoezicht in de buurt. Daarnaast is vorig jaar een buurtpreventieteam van start gegaan en dan heb je nog de mensen die het twitteraccount Meldbraak bijhouden. In plaats van ons allemaal afzonderlijk voor Sportdorp in te zetten, heb ik in overleg met gebiedsmanager Marcel Dekker iedereen bij elkaar geroepen en voorgesteld om de handen ineen te slaan en met de bewoners weer voor een Sportdorp te gaan zoals het hoort te zijn: prettig om te wonen met een veilig gevoel.

Alle betrokkenen reageerden enthousiast en Stadstoezicht heeft direct twee vaste koppels van medewerkers beschikbaar gesteld. Op die manier leren deze toezichthouders net als ik de bewoners en de buurt goed kennen en leren omgekeerd de bewoners ook de surveillanten van Stadstoezicht kennen.’

Buurtpreventie
Ook met de inzet van het buurtpreventieteam is Rien Pauli blij. ‘Zij vervullen structureel een belangrijke signaalfunctie en ook zij informeren ons snel als dat nodig is, zodat wij ook snel kunnen ingrijpen. Hetzelfde geldt voor de initiatiefnemers van Meldbraak. Deze twitteraars dragen ertoe bij dat Stadstoezicht, de bewoners en ik snel geïnformeerd zijn en actie kunnen ondernemen. Dankzij informatie van bewoners hebben we onlangs negen verdachten van woninginbraken aangehouden. Ook hebben we zo al verschillende malen delicten kunnen voorkomen.

Hoe sneller ik of de mensen van Stadstoezicht geïnformeerd worden, hoe sneller wij verdachte personen kunnen controleren of kentekens van vreemde auto’s kunnen natrekken. Mensen met verkeerde bedoelingen weten zodoende dat ze niet in Sportdorp moeten zijn. Samen werken we aan een veilig en prettig leefbaar Sportdorp, en met resultaat. Dus bewoners die vreemde situaties of personen signaleren kunnen dat doorgeven aan mij of aan de teams van Stadstoezicht. En natuurlijk kan ook het buurtpreventieteam altijd versterking gebruiken.’

Ook meedoen?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij coördinator Buurtpreventie Sportdorp/Zomerland, Arie Been via [email protected], wijkagent Rien Pauli via e-mail [email protected] of bij de gebiedsmanager Marcel Dekker van de deelgemeente via telefoonnummer 010 – 479 82 00.