'Ridderkerk laat huizenbezitters in kou staan'

11 july 2011
Ridderkerk

Tijdelijk verhuren
In Nederland is de Leegstandwet (1980) in het leven geroepen, die voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. Banken willen de verhuur van een koopwoning alleen maar doorzetten als er een vergunning door de gemeente wordt verleend, waarmee de wettelijke bescherming van de huurder verdwijnt.

'Geen rol voor de gemeente'
Maar de gemeente Ridderkerk werkt hier niet aan mee. Woordvoerder Jos Wesdijk: 'Hierin is helemaal geen rol weggelegd voor de gemeente. De bank kan ten alle tijde meewerken en tijdelijke verhuur toestaan. Het moet alleen aangepast worden in de hypotheekvoorwaarden. Het is daarmee vooral de eigen verantwoordelijkheid van de hypotheekvertrekker en de verhuurder.

Minder regels en procedures
Ridderkerk vindt het onjuist om wel de eigenaar te beschermen met een vergunningenstelsel en de huurder bescherming te onthouden. De gemeente Ridderkerk heeft er geen probleem mee, dat woningen tijdelijk worden verhuurd aan één persoon, maar wij hebben echter geen vergunningstelsel in het leven geroepen met alle administratieve handelingen, die daarbij horen. Als gemeente willen wij er juist aan meewerken om het aantal regels en procedures terug te dringen. Stichting Tijdelijk Twee Woningen is bemiddelaar en wil hier alleen maar geld aan verdienen.'

'Ridderkerk laat huizenbezitters in de kou staan!'
Naomi Ansems, directrice van Stichting Tijdelijk Twee Woningen vindt dat Ridderkerk de huizenbezitters in de kou laat staan: 'Bij meer dan tweehonderd gemeentes hebben we een vergunning aangevraagd en Ridderkerk is daarvan de enige die geen vergunning wil verlenen. Wij springen in de bres voor deze woningbezitters en hebben al diverse pogingen ondernomen om de gemeente te bewegen om toch vergunningen af te geven. Het Ministerie van BZK geeft aan dat de gemeente de bevoegdheid heeft om vergunningen te verstrekken, maar niet de verplichting.'

Vergunningen
Stichting Tijdelijk Twee Woningen is opgericht in nauwe samenwerking met de hypotheekverstrekkers in Nederland en staat mensen bij om hun woning tijdelijk te verhuren via de Leegstandwet. De stichting vraagt de vergunning aan bij de gemeente en betaalt ook de kosten. 'Het is gewoon onbegrijpelijk dat een gemeente het onmogelijk maakt om een woning te verhuren,' aldus Ansems. 'Deze burgers worden door hun hypotheekverstrekker gewezen op de plicht van een vergunning, maar lopen bij de gemeente tegen de muur.'

Meer informatie
Meer informatie over de stichting is hier te vinden.