A4 met vaart: Delfland stuurt brief naar Minister Eurlings

31 may 2011

Vooraf was ingesproken door Wilfried van Winden en Ton Poot, die al jaren ijveren voor de aanleg van de nieuwe Delflandse Vaart op het nieuw aan te leggen deel van de A4, in plaats van de open tunnelbak die minister Eurlings wil aanleggen. Voor het waterschap zijn er mogelijk vele voordelen: minder vervuild water van de weg, een extra kanaal, een grotere zoetwaterbuffer water en een betere doorstroming, en meer natuurvriendelijke oevers. Ook de gemeenten Delft, Vlaardingen en Schiedam hebben minister Eurlings al geschreven dat ze de variant A4 met Vaart willen onderzoeken.

De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft tot twee maal toe schriftelijke vragen aan het bestuur gesteld, met het verzoek om de voor- en nadelen van de A4 met Vaart in beeld te brengen. Dit zou kunnen met een quickscan door de eigen ambtenaren, een duur onderzoek door een ingenieursbureau is niet nodig. Doel van de AWP was om het hoogheemraadschap van Delfland als waterbeheerder een standpunt in te nemen over welke variant van de A4 beter is voor Delfland. Hans Middendorp van de AWP: “Delfland als waterautoriteit moet durven adviseren over de gevolgen voor het watersysteem, zeker omdat het alternatief A4 met Vaart veel draagvlak heeft in Midden-Delfland”.

Hoogheemraad Adri Bom, die de A4 met Vaart in haar portefeuille heeft, antwoordde dat “er intern al uitgebreid was gekeken naar de voordelen van de A4, maar dat Delfland zich passief opstelt, omdat er anders mogelijk allerlei extra kosten op ons afkomen”. Verder wees zij erop dat het bepalen van hoe een snelweg eruit moet komen te zien geen taak is van een waterschap. Als het ministerie het tracébesluit heeft genomen, dat zal Delfland erop toezien dat dit tracé goed ingepast wordt in het watersysteem.

De discussie barstte pas goed los, toen de AWP Delfland samen met de Partij voor de Dieren een motie indiende die het bestuur opdroeg een quickscan uit te voeren en de minister over de uitkomsten te informeren. De PvdA vond de motie sympathiek. Water Natuurlijk was verdeeld. VVD, CDA, de kamer van koophandel en de LTO waren tegen elke vorm van onderzoek naar de A4 met Vaart, uit angst voor nog méér vertraging. Ook Tineke Ruijgh, die de natuurterreinen vertegenwoordigt, kon de motie niet steunen: ze geloofde niet dat een betonnen bak natuurwaarde oplevert. Wel was ze het ermee eens dat de A4 met vaart landschappelijk beter is, maar dat is geen taak van het waterschap.

Uiteindelijk konden alle partijen zich vinden in het tegenbod van mevrouw Bom, om minister Eurlings te informeren over de rol van Delfland bij het inpassen van de variant A4 met Vaart in het watersysteem van Delfland, als daartoe zou worden besloten. De brief wordt nog vóór het einde van de inspraaktermijn op 11 mei verstuurd. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Delft krijgen een afschrift. De AWP Delfland en de Partij voor de Dieren trokken hierop hun motie in.

Zie ook deze link: http://md.thuisbladen.net/index.php?option=com_content&task=view&id=494…