Ideeën voor Zakkendragershuis

31 may 2011
Schiedam

Het Zakkendragershuisje is een opvallend monument in Schiedam, gelegen op de historische locatie waar de Schie en de Dam bij elkaar komen. Sommige Schiedammers kennen het Zakkendragershuisje alleen vanaf de buitenkant. In de beginjaren zestig van de vorige eeuw is het interieur van het huisje onder de bezielende leiding van de cineast Jan Schaper door een werkgroep van film- en cultuurminnende jongeren met veel liefde in een aantal jaren gerestaureerd. Het resultaat: de binnenmuren zijn van de pleisterlaag ontdaan en de aanwezige duizenden ijsselsteentjes zijn stuk voor stuk zijn afgebikt en tevoorschijn getoverd. Al het houtwerk, van balken, vloeren en kozijnen heeft zijn wasachtige patina weer terug gekregen. Al het aanwezige robuuste houtenmeubilair is met veel energie en aandacht gemaakt uit oude scheepsdeuren, brugdelen en oude verzaagde schaaldelen. Nadat Jan Schaper in 2008 overleden is, komt het huisje nu vrij voor een nieuwe bestemming.

Via een informatiepakket gaf de gemeente aan dat de cultuurhistorische waarde van het Zakkendragershuisje behouden moet worden. Initiatiefnemers werd gevraagd om vóór 17 maart een uitgewerkt bedrijfsplan in te dienen.

Levensloop

van jenever

Als 'Brandersbuurter' van het eerste uur vraagt Peter Staal zich af of de gemeente door de verhuur van het Zakkendragershuisje hiermee niet een belangrijke troef van Schiedam als Brandersstad uit handen geeft.

Volgens hem ontstaan er juist nu geweldige mogelijkheden om de Jenevercultuur van de stad voor de eigen bewoners en voor toeristen meer zichtbaar te maken in de vorm van 'De Levensloop van de Jenever'. Centraal in dit idee staat een organisatorische samenwerking tussen het Jenevermuseum, Museummolen De Nieuwe Palmboom, de fluisterboten en het Zakkendragershuisje. Op deze wijze ontstaat er een stevige organisatie, met veel meer organisatorisch vermogen en veel meer mogelijkheden om het jeneverelement in beeld te brengen en uit te dragen, met tal van nieuwe activiteiten. 'Op zo'n manier kun je verschillende onderdelen binnen het centrum op een aantrekkelijke manier koppelen.'

In april wordt er door het college van B&W en de burgemeester bekeken welke ideeën door de voorselectie komen.

Aan het einde van die maand zal het besluit gemaakt worden over wat er met het Zakkendragershuisje zal gebeuren.