Henco de Berg improviseert op het Duyschotorgel

01 june 2011

Op 7 november 2009 treedt Henco de Berg op in de serie Duyschotconcerten. De uit Zwijndrecht afkomstige organist speelt afwisselend improvisaties en werken uit de orgelliteratuur. Hij heeft zich in het bijzonder toegelegd op het improviseren. Hierbij laat de organist zich leiden door een thema en geniet daarbij een grote vrijheid die echter wordt beperkt door regels van stijl en vorm en door de beperkingen die elk instrument kent. In het concert komen drie improvisaties aan bod die ieder uit drie delen bestaan.
Daarnaast worden ook orgelwerken van J.S. Bach, Dietrich Buxtehude, Claude Balbastre, Nicolas Gigault en François Couperin ten gehore gebracht.

De organist
De blinde musicus Henco de Berg werd in 1967 in het Friese Drachten geboren. Hij studeerde orgel en piano bij de organist van de St.-Agathakerk te Lisse, Ernest Gervais, en bekwaamde zich daarna aan het Rotterdams Conservatorium bij Jet Dubbeldam, Arie J. Keijzer en Maurice Pirenne. Voor orgel behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus alsook de Aantekening voor orgelimprovisatie. De Berg studeerde tevens theorie der muziek bij Henk de Croon aan het Fontys-Conservatorium te Tilburg. Arie J. Keijzer en Jan Welmers waren zijn leermeesters in de verfijning van zijn improvisatietechniek. Tweemaal nam hij deel aan de improvisatieklas voor orgel en piano van Loïc Mallié aan de Internationale Zomeracademie te Haarlem. Piet Kee onderrichtte hem in Bach-interpretatie. Als organist is hij verbonden aan de Église Wallonne te Breda, waar hij het König-orgel uit 1763 bespeelt. De Berg is actief als concerterend organist. Hij is als hoofdvakleraar voor orgel en improvisatie verbonden aan het Fontys-Conservatorium te Tilburg.

Wie uitgebreidere informatie wenst, bezoek de site van de stichting: www.duyschot.nl of meld u aan via een mail aan duyschot-pr@xs4all.nl voor de nieuwsbrief die voorafgaand aan elk concert wordt verzonden aan abonnees.

Datum: zaterdag 7 november 2009
Aanvang: 16.00 uur
Toegang: € 7,00 / CJP/65+: € 6,00
Kinderen t/m 12 jaar: gratis
Seizoenskaart (voor de resterende 7 concerten): € 50,00 (met reductie: € 45,00)
Plaats: Dorpskerk, Kerkplein, Hendrik-Ido-Ambacht