Zeilers mogen voorlopig blijven in Nesselande

28 october 2011
Rotterdam

Doordat de onderhandelingen en hierdoor de ontwikkeling van jachthaven Port Nesselande stroef verliep, kon er lange tijd niet gezeild worden op de plas. Begin april steunde de gemeenteraad een oproep van De Jong aan het stadsbestuur om de onderhandelingen voor een betaalbare zeilvoorziening op de Zevenhuizerplas te bespoedingen.

Jolanda Ton is blij met de toezegging van de wethouder dat de vereniging mag blijven, maar een recent bezoek aan de watersportvereniging stelde haar teleur: “De locatie ziet er niet uit, het is een schande. Om er te komen moet je eerst met je auto door een weiland met kuilen, er staan een paar hekken die van ellende aan elkaar hangen en als de zeilers naar de plas willen, moeten ze eerst onder twee bruggen door die te laag zijn om onderdoor te zeilen. Ik ben blij te horen dat de wethouder de eerste stap heeft gezet, maar we zijn er nog lang niet.”

Te hoge tarieven
Een ander punt waar Jolanda Ton niet tevreden over is, zijn de te hoge tarieven die worden gerekend voor de ligplaatsen van de bootjes. Ondanks de eerdere oproep aan het stadsbestuur voor een betaalbare zeilvoorziening en ondanks een eerder uitgebracht adviesrapport in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de deelgemeente, blijft de wethouder volhouden dat te hoge tarieven noodzakelijk zijn.

Blijvende oplossing
Voorlopig mag WSV Buurman blijven, maar Leefbaar Rotterdam wil dat de wethouder voor de toekomst zoekt naar een blijvende oplossing op een betere locatie. Op dit moment moeten de boten vanwaar ze liggen namelijk eerst 300 meter verplaatst worden om in het water te komen. Jolanda Ton hoopt dat de wethouder voor deze oplossing wil kijken naar een eventuele samenwerking met de waterscouting die onlangs voor 250.000 euro een mooi pand aan het water hebben gekregen van de deelgemeente: “Hier liggen net als bij WSV Buurman zes bootjes, maar doordeweeks staat het pand leeg. Een prachtige mogelijkheid dus om de zeilvereniging in te huisvesten om zo het pand optimaal te gebruiken.”