Problematische leefsituatie in Delfshaven

01 may 2012
Rotterdam

Van alle wijken in de deelgemeente is Delfshaven het meest gedaald op de Sociale Index. De wijk scoort nu een 5.1, dat was in 2010 nog een 5.3. Zo wonen er veel mensen met een laag inkomen en voelen maar weinig bewoners zich verbonden met de buurt. Portefeuillehouder Fred Burggraaf denkt dat dit vooral komt door het aantal incidenten die zich het afgelopen jaar in de wijk hebben voorgedaan. Zo wonen er een aantal actieve drugsfamilies en werd er veel geweld gepleegd. Burggraaf zegt dat veel van de problemen in de wijk 'door extra inspanningen van de deelgemeente' de komende tijd echter zullen verbeteren. Ook de wijken Bospolder en Tussendijken scoren op de index 'problematisch'. Zo zouden bewoners een laag inkomen hebben en zijn ze verder zwak op het gebied van taalbeheersing.

Recessie
In totaal daalde Delfshaven op de index van een 5,3 in 2010 naar een 4.9 in 2012. Burggraaf uit het vermoeden dat dit vooral te maken heeft met de recessie.'Veel bewoners maken zich zorgen over hun inkomen en werk. Gesprekken in de wijken bevestigen dit beeld.' Uit de cijfers blijkt verder dat bewoners zich ook steeds vaker slachtoffer voelen van discriminatie. Dat verbaast Burggraaf niet. 'In Nederland is de afgelopen jaren een politiek klimaat geweest waarbij diverse bevolkingsgroepen als minderwaardig werden weggezet.'

Heel Rotterdam scoort ditmaal overigens ook maar een 5,5 tegen een 5,8 twee jaar geleden. Een jaar eerder lag de sociale index stadsbreed zelfs op een 6,0. De dalende trend is bij de vorige meting (in 2010) al ingezet. Destijds werd al gewaarschuwd dat bij een aanhoudende recessie de index verder zou dalen.