'We mogen ongeduldig worden'

13 december 2011

'We mogen ongeduldig worden', is het antwoord van Wellink op de verontrusting die in de maatschappij leeft. 'Je ziet nu al meer dan een jaar dat er bijna niks gebeurt. Het proces verloopt te traag', stelt de topambtenaar die tevens signaleert dat de Europese regeringsleiders misleidende informatie verkopen. 'In juli kwamen ze bij elkaar en zeiden dat ze besluiten genomen hadden en toen ging iedereen op vakantie. In september kwamen ze weer bij elkaar en er was inmiddels niks gebeurd.'

Wellink pleit onder meer voor een verhoging van het Europees monetair noodfonds (een fonds dat moet voorkomen dat landen met financiële problemen de euro verzwakken), strengere afspraken over het begrotingstekort, maar ook voor een nieuwe financiële structuur.

Door het gebrek aan politiek vertrouwen zegt Wellink een burgerdemonstratie als Occupy te begrijpen en vindt daarnaast dat hun signalen serieus moeten worden genomen. Toch plaatst hij kanttekeningen bij een belangrijk speerpunt van de burgerbeweging, namelijk het meer democratiseren van de financiële sector. 'Moet er meer macht naar de politiek, dat durf ik niet te zeggen. Kijk maar naar Griekenland, dat was puur politiek mismanagement. We moeten een systeem ontwikkelen waar we de excessen uitbannen. Overheden moet je verhinderen dat ze te grote tekorten hebben en voor financiële instellingen moet je een systeem ontwikkelen wat verhindert dat ze te grote risico's nemen omdat ze hun aandeelhouders een groot genoegen willen doen.'

Wellink hoopt dat het publieke debat bij de burger leidt tot een soort bewustwordingsproces. Hij stelt dat iedereen verantwoordelijk is voor de crisis omdat we lijden aan een immigrantencultuur: 'We denken dat de dag van morgen beter zal zijn dan de dag van vandaag. De crisis komt er in essentie uit voort dat mensen op de pof willen leven; als het ware wat ze morgen verdienen, vandaag al willen uitgeven.' Volgens Wellink die momenteel voorzitter is van het Bazels Comite (een internationaal orgaan dat toezichtregels ontwerpt voor banken), zouden mensen veel meer tevreden moeten zijn met wat ze hebben. 'Dat zijn ze niet en dat geeft een druk op enorm veel zaken. Men is niet tevreden met eerst sparen dan iets kopen, want dan duurt het nog drie jaar voordat ik die auto kan kopen.'