'Failliet gaan is geen schande'

19 july 2011
Rotterdam

Het manifest is inmiddels overhandigd aan minister Jan Kees de Jager (Financiën) door de Rotterdamse Jong MKB Nederland voorzitter Tatjana Sormaz, zelf eigenaar van mediabedrijf Paperworq Productions. Ze trad in 2009, net toen de economische crisis goed op stoom kwam, aan als voorzitter van het Jong MKB, een speciale afdeling van het MKB voor ondernemers die korter dan zeven jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 'Veel jonge ondernemers hebben het moeilijk.Vrijwel iedere nieuwe ondernemer denkt het gat in de markt te vinden. Ze onderschatten de concurrentie én ze denken dat iedereen op hen zit te wachten. Dat ligt echt anders.' Wat niet iedereen door heeft, is dat het (Jong) MKB ook openstaat voor eenmanszaken, de zogenaamde ZZP'ers. 'Als ze vanuit huis beginnen, komen ze de eerste jaren nog wel door. Het gaat helaas vaak mis na het nemen van de stap om kantoorruimte te huren en/of personeel aan te nemen. Heel veel kleinere bedrijven redden het op dit moment niet meer omdat ze de huur voor de kantoorruimte en het personeel niet kunnen betalen. Na mei dit jaar ging het aantal faillissementen omhoog. Het uitbetalen van het verplichte vakantiegeld was de druppel voor sommige ondernemers', weet Sormaz.

Brandmerken
In het genoemde manifest werd onder andere het 'brandmerken' na failliet gaan onder aandacht gebracht. 'Als ondernemer heb je het in Nederland niet makkelijk na een faillissement. In de VS krabbel je eenvoudiger weer op dan hier. Werkgevers zijn huiverig om je aan te nemen. Banken doen extra moeilijk als er krediet wordt aangevraagd door iemand die al eens failliet is gegaan zonder te vragen naar de oorzaak van het faillissement. Ziek zijn kan ondernemers fataal worden.Wat me ook opvalt, is dat steeds meer MKB'ers niet meer bij de banken aankloppen. Ze zijn na een paar magere jaren door hun reserves heen en lenen van vrienden en bekenden, want 'de bank doet toch niets voor me'. Dat verontrust me.' Sormaz pleit dan ook voor een bank die zich meer in ondernemers kan verplaatsen. 'Er zou een soort van MKB-bank moeten komen, speciaal voor ondernemers. De reguliere banken staan momenteel niet echt klaar voor ze. Een speciale MKB-bank, bijvoorbeeld gerund door oud-ondernemers, kan daar verandering in brengen.'

(Anne-Rose Hermer)