Bisschop neemt afscheid van Clara Fey

24 november 2012

Clara Fey, die in 1815 geboren werd in Aken en aldaar in 1844 de congregatie stichtte, verhuisde het generalaat eind 19de eeuw naar Simpelveld, waar zijzelf in 1894 stierf en begraven werd. De huidige zusters verhuizen het generalaat zaterdag terug naar Aken en nemen de stoffelijke resten van de Dienares Gods mee.

In Roermond herinnert het meisjesinternaat Clara Fey, vroeger gelegen in de Stenen Trappen, aan de kloosterzuster.

Zalig

In het kader van haar zaligverklaringproces, dat nog altijd gaande is, werd het stoffelijk overschot van Clara Fey al in 1934 van het kloosterkerkhof opgegraven, uitgebreid gedocumenteerd, in een nieuwe verzegelde kist gelegd en in een tombe in de kloosterkapel bijgezet. Daar had de stichteres 78 jaar lang haar rustplaats tot afgelopen woensdag toen de grafplaat van de tombe werd gehaald en de eiken kist eruit geschoven werd. De zerk werd met nieuwe rode linten en het zegel van de huidige bisschop verzegeld. Bij het begin van de ceremonie legden getuigen van deze exhumatie de eed af op de Bijbel, waaronder mgr. René Maessen, de bisschoppelijk vicaris voor liturgie, en zuster Maria del Rocio, de huidige generaal-overste van de congregatie van het Arme Kind Jezus. Behalve zusters uit Nederland en Aken waren ook zusters uit diverse andere landen waar de congregatie actief is naar Simpelveld gekomen. 

De kist met het stoffelijk overschot van Clara Fey wordt morgen overgebracht naar de Dom van Aken waar Clara Fey in de bisschoppelijke crypte wordt bijgezet in afwachting van haar definitieve laatste rustplaats in het nieuwe generalaat van de zusters te Aken. Daarmee keert de kandidaat-zalige terug naar haar geboortestad en de plek die zij met haar zusters vanwege de Kulturkampf zo'n 140 jaar geleden moest verlaten om zich in het vlak over de grens gelegen Simpelveld te vestigen.

Congregatie

Clara Fey stichtte haar congregatie in 1844, nadat zij eerder al met enkel vriendinnen een armenschool was gestart, met het oog op het onderwijs en de zorg voor verlaten en gehandicapte jongeren. De oprichting werd vooral gestimuleerd door het feit dat Clara Fey sterk was aangegrepen door de ellende van de vele dakloze kinderen. Met haar zustercongregatie hoopte zij hen onderwijs, een opvoeding en een thuis te geven. De zusters gingen van start met tientallen internaten en scholen en waren ook actief als ziekenzuster.

Kinderen

De verhuizing van Aken naar Simpelveld destijds was een noodsprong, maar werd uiteindelijk het begin van een nieuwe bloeiperiode. Eenmaal in het bisdom Roermond neergestreken heeft de congregatie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De zusters kenden al snel een uitbreiding naar de rest van Europa en Amerika. Vanuit Simpelveld zijn honderden zusters uitgezonden, niet alleen naar diverse plekken in Nederland, maar over de hele wereld. En nog altijd zijn meer dan honderd zusters actief in Azië, Amerika en Oost-Europa. "En niet zomaar actief," zo zei de bisschop bij het afscheid, "maar steeds ten dienste van kinderen. Namens al die kinderen en jongeren spreek ik mijn dank uit aan u, voor uw inzet, zorg, opvang, onderwijs, overdracht van het geloof en voor het goede voorbeeld dat u zovele jaren heeft gegeven en elders nog altijd geeft."

Tijdperk

"Vandaag vieren we het einde van een tijdperk," zo vervolgde mgr. Wiertz, "maar tegelijkertijd ook het begin van iets nieuws. Wat dat precies is, weet niemand nog. Maar dat wist Clara Fey ook niet toen zij noodgedwongen hier naartoe kwam. We mogen erop vertrouwen dat de Heer u opnieuw op uw weg zal begeleiden."