Gerestaureerd fort opgeleverd

11 may 2015
Abcoude

Zowel door de gedeputeerde van de provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts, als wethouder Erika Spil en directeur Teo Wams van natuurmonumenten werd het belang van de forten benadrukt. 'Het gaat bij de forten niet alleen om de natuur maar ook om recreatie en cultuur,' vond Pennarts. 'De provincie Utrecht vindt daarom ook de Hollandse Waterlinie zo belangrijk en wil daar geld voor beschikbaar stellen zodat het Werelderfgoed van de Unesco kan worden'.

Wethouder Erika Spil was van mening dat om de forten te behouden het vooral belangrijk is om te kijken naar wat je ermee kunt doen. Directeur Teo Wams van natuurmonumenten meldde dat weinig bekend is dat natuurmonumenten ook enkele duizenden gebouwen in eigendom en beheer heeft. 'Op dit moment hebben wij dertien forten in eigendom en beheer. Zij vertellen iets over de militaire geschiedenis maar het zijn ook markante plekken in het landschap,' aldus Wams.

'Het fort bij Abcoude is het oudste, groenste en misschien ook het meest sneue fort omdat toen het in 1885 gereed kwam het fort militair al verouderd was, ' vertelt Wams die wel het huidige gebruik van het fort aanstipte door de Stichting viscentra voor gehandicapten, de Abcouder ijsclub en Stichting Fort Abcoude.

Door de stichting Herstelling is veel bijgedragen aan de restauratie. Luiken zijn er afgehaald en gerepareerd. Sommige onderdelen zijn met nieuw materiaal in de specifieke kleur legergroen hersteld. Het hang- en sluitwerk is schoongemaakt, de houten deuren zijn gerepareerd en waar nodig vervangen. Het plein is opnieuw geplaveid met kinderkopjes en er is een tweede brug geplaatst voor grotere toegankelijkheid. Ook het wandelpad is weer begaanbaar gemaakt.

Qua toekomstplannen gaf Martijn den Hartog één van de initiatiefnemers aan dat er naast het Centrum voor Persoonlijke Ontwikkeling ook een restaurant en beperkte wellnessfaciliteiten komen. De besprekingen zijn in volle gang en in september worden de eerste plannen gepresenteerd.