Uniek ontwerp Driehuiskerk

20 january 2015
Wilnis

Bij de nieuwjaarsreceptie van de Historische Vereniging De Proosdijlanden had oud-notaris Peter Forsthövel een presentatie voorbereid over de geschiedenis van de Driehuiskerk zoals de kerk ook wel genoemd wordt. De toenmalige pastoor H.H. Kanne nam het initiatief tot de bouw van een kerk omdat de vorige kerk te klein en bouwvallig was geworden. In 1875 kwam de aanbesteding voor een bedrag van 96.000 gulden inclusief de toren rond en in juni 1876 werd de kerk al ingewijd. Voor die tijd was het een enorme klus. Omdat de kerk precies op de grens stond kwam er een ingang aan de Mijdrechtse kant en een ingang aan de kant van Wilnis.

Het ontwerp is uniek. De binnenkant is een driebeukige hallenkerk waarbij het middenschip van de Westfaalse kerk iets hoger is dan de zijbeuken. De buitenkant echter is een kruisbasiliek. In de toren werd een luidklok geplaatst die in de oorlog echter door de Duitsers is gevorderd. Na de oorlog werden drie nieuwe klokken opgehangen waarvan de middelste Theodorus heet. In 1920 was de toren al door een voorjaarsstorm neergestort. Nu is er een nieuwe toren geplaatst. Bijzondere stukken in de kerk zijn het hoofdaltaar en de veelkleurig beschilderde houten beelden van kunstenaar Mengelberg. Indrukwekkend zijn de kruiswegstaties aan de wanden van het zijschip. De prachtige gebrandschilderde ramen zijn nog steeds mooi van kleur wat bij andere kerken niet altijd het geval is omdat de glazenier soms slordig met zijn grondstoffen omging.

Het monumentale orgel dateert uit 1879. In de beginjaren '50 had pastoor Van de Pavert een ludieke actie bedacht met Buisman-busjes als spaarpot om te sparen voor de ramen in de zijbeuken. Van 1995-1998 kwam een grondige restauratie voor een bedrag van 3.450.000 gulden. Gelukkig kon men een subsidie krijgen maar dan wel onder de voorwaarde dat een bedrag van 1.625.000 zelf door de kerkelijke gemeente bijeengebracht werd. Dat gebeurde door acties en een veiling. In 1996 werd de haan weer tijdens een feestelijke optocht op de toren geplaatst. Om toch wat geld in het laatje te brengen is er nu een stichting in het leven geroepen die gedurende het jaar diverse evenementen organiseert zoals concerten en natuurlijk de Matthäus- en Johannes Passion.