Bezwaar plannen Uithoorn N196

09 october 2014
Abcoude

De afgelopen jaren hebben De Ronde Venen en Uithoorn regelmatig overlegd over de uitwerking van de wens van de gemeente Uithoorn om het dorpscentrum van Uithoorn, na de omlegging van de N201, opnieuw in te richten. In die plannen gaat Uithoorn er vanuit dat het dorpscentrum volledig autovrij wordt ingericht.

De Ronde Venen wil dat bij de uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met de belangen van inwoners van De Ronde Venen. De inzet vanuit de gemeente in deze gesprekken is, dat alleen ingestemd kan worden, als er een aanvaardbare oplossing komt voor (met name) inwoners van Amstelhoek en De Hoef, het landbouwverkeer, doorgaand fietsverkeer, parkeren en calamiteitenverkeer.

Op basis van de gevoerde overleggen concludeert het college van B en W van De Ronde Venen nu dat de gemeente Uithoorn de komende tijd nog geen concrete duidelijkheid wil of kan geven over hun plannen. Wel is duidelijk geworden, dat het college van Uithoorn verder gaat met de voorbereiding en uitwerking van de plannen en daarvoor de nodige besluiten neemt. Zo heeft Uithoorn inmiddels besloten om ook in de tijdelijke situatie geen landbouwverkeer toe te staan. Als gevolg van deze werkwijze verwacht De Ronde Venen dat bij de nadere uitwerking van de Uithoornse plannen niet tot een voor De Ronde Venen aanvaardbare oplossing wordt gekomen.

Vanwege deze opstelling heeft het college van De Ronde Venen besloten, dat de gemeente zich nu formeel gaat verweren tegen de plannen van de gemeente Uithoorn. Hiertoe is een procedure gestart welke is ge├źnt op de geschillenregeling, zoals die is opgenomen in de Realisatieovereenkomst omlegging N201. Daarnaast heeft het college van De Ronde Venen besloten om via bezwaar en beroep actief te gaan ageren tegen door de gemeente Uithoorn genomen (verkeers)besluiten.