Kerken De Ronde Venen starten samenwerking

11 june 2013
Mijdrecht

'Helpen waar hulp nodig is', is het doel van de samenwerking tussen de kerken, de Voedselbank, het Servicepunt en de NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging). Het Diaconaal Platform wil een vangnet zijn voor mensen die tussen wal en schip vallen. Via praktische hulp en zo nodig ook een tijdelijke financiële ondersteuning, krijgen zij een steuntje in de rug om te werken aan de toekomst.

De vrijwilligers van de Voedselbank zien dat mensen op een andere manier geen (voldoende) hulp kunnen krijgen. Vanwege de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de verwachting dat alleen maar meer mensen in zo'n situatie terechtkomen. Via het platform willen de kerken samenwerken om mensen werkelijk te kunnen helpen.

Voorzitter Willem Zijl stelt enthousiast: 'Het unieke aan deze samenwerking is, dat vrijwel alle kerken eraan meedoen. Van evangelische gemeenten tot reformatorische en katholieke kerken. Het is geweldig om te zien dat die eenheid mogelijk is.'

Meer informatie is te lezen op www.diaconaalplatformderondevenen.nl.