Kennismaking met de plassen

05 april 2012
Vinkeveen

Zaken die in de provinciale structuurvisie dit jaar voor een periode van twintig jaar worden vastgelegd. De gemeente mag deze zomer een zienswijze geven op de voorstellen van de provincie, waardoor het bezoek aan de plassen op het juiste moment kwam.

Om een goede indruk te krijgen werden diverse plaatsen per boot bezocht. Vanaf het water ziet het er heel anders uit dan vanaf de weg en worden knelpunten duidelijk.

Tijdens het varen kwam de problematiek van de legakkers aan de orde. Veel legakkers dreigen te verdwijnen, door gebrek aan goede beschoeiing. Daar tegenover staan particuliere eigenaren, die hun eiland willen opknappen, maar er dan ook voorzieningen op willen aanbrengen, om zo maximaal van hun investering te kunnen genieten. Dit leidt tot een wildgroei aan bouwwerken die niet zijn toegestaan.

Een ander voorbeeld is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bedoeld om natuurgebieden in Nederland te verbinden van Zeeland tot de Waddenzee. Hierdoor wordt de diversiteit van planten, maar ook dieren bevorderd. Ook de Plassen maken deel uit van de EHS. Met de provincie zou gewerkt moeten worden om de EHS zo neer te leggen dat de diversiteit van de natuur wordt bevorderd, maar ook geen beperkingen oplegt aan werken, wonen en recreatie.

De gemeente wil de recreatie bevorderen. Ter hoogte van het kermisterrein werd daarom uitgebreid stilgestaan bij doorvaart De Heul. In de vorige raadsperiode werd dit afgewezen, maar nu zijn er ondernemers, die de doorvaart zelf willen realiseren en ook nog ruimte zien om het museum aan een plaats te helpen.

Tijdens de boottocht is aandacht gevraagd voor de verrommeling van de plassen. Burgemeester en wethouder kregen hier voorbeelden van te zien.

Op de boot ontstond een geanimeerde discussie, over deze onderwerpen, maar ook over recreatiewoningen, handhaving en wonen rond en op de plassen.

De fractie van Ronde Venen Belang kijkt tevreden terug op de excursie.