Overeenkomst gemeente Schagen en Firma Van Schie

06 may 2015
Burgerbrug

Met deze regeling kan Van Schie zijn agrarische bedrijf verplaatsen naar een locatie buiten het dorp. Wethouder Jelle Beemsterboer: "Na een lang proces gaat het nu snel. Dat is niet alleen goed voor Burgerbrug, maar zeker ook voor de familie van Schie en hun dieren. Zij kunnen nu na een lange, onzekere periode aan de slag met hun mooie nieuwe stal." De gemeente en Van Schie hebben onder andere afspraken gemaakt over het slopen van de bebouwing van de twee bestaande bedrijven. Als tegenprestatie krijgt Van Schie de mogelijkheid om een aantal woningen te bouwen op een van de huidige locaties van de bestaande bedrijven en aan de overkant van de Grote Sloot.