Huisvesting arbeidsmigranten op locaties waar het niet mag

07 march 2014
Schagen

In de chalets op het recreatiepark in Warmenhuizen werden vier Poolse arbeidsmigranten aangetroffen. Drie van hen zijn ter plekke ingeschreven in het Bevolkingregister personen (BRP). In de panden op Zandhorst ging het in totaal om 12 Poolse arbeidsmigranten. Zeven van hen zijn ter plekke ingeschreven in het BRP. Het interventieteam van Kompas controleerde ook een pension in Burgerbrug. Daar werden zes Poolse arbeidsmigranten aangetroffen, waarvan vier ter plekke werden ingeschreven in het BRP. Op verzoek van de gemeente Schagen heeft de eigenaar van het pension nog dezelfde avond een extra rookmelder aangebracht.

Controleteam

Bij de controles waren gemeenten, politie, Belastingdienst en een medewerker van Kompas Noordkop betrokken. Het interventieteam controleert wekelijks de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt er gescreend op het misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij, mensenhandel, onbekend ondernemerschap, onderbetaling van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag en eventuele illegale arbeid.

Niet registreren

In de Noordkop leveren in de agrarische sector veel arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa een waardevolle bijdrage aan onze lokale economie. Maar in de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten zich niet registreren bij de gemeente waar ze wonen en dat de huisvesting soms te wensen over laat. Het project Kompas Noordkop moet daar verandering in brengen. Arbeidsmigranten moeten zich zoveel mogelijk registreren. Zo krijgen zij dezelfde rechten en plichten als elke andere inwoner. Daarnaast hebben de gemeenten gezamenlijke spelregels ontwikkeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Schagen en Heerhugowaard zijn net als de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder aangesloten bij Kompas Noordkop. In de gehele Noordkop wordt gecontroleerd op een juiste huisvesting van arbeidsmigranten. De vier gemeenten werken binnen dit project samen met de politie, inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Centraal bij Kompas staat huisvesting van arbeidsmigranten die past binnen wet- en regelgeving. Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas daarover: "Arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting."