Arbeidsmigranten ten onrechte gehuisvest op recreatiepark in Warmenhuizen

08 october 2013
Schagen

Bij de aangetroffen arbeidsmigranten ging het om vier Hongaren en eenzelfde aantal Polen. Twee Hongaren stonden al ingeschreven in de gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De andere twee zijn ter plaatse in de GBA ingeschreven. De Polen stonden allen al ingeschreven in de GBA.

Het interventieteam van Kompas Noordkop, dat de controles uitvoert, trof in een appartement in Tuitjenhorn twee Poolse arbeidsmigranten aan. Zij worden onder het wettelijk minimumloon betaald, zonder te beschikken over een loonstrook. Een en ander is doorgeven aan de arbeidsinspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Controleert wekelijks

Bij de controles waren gemeente Schagen, politie en een medewerker van Kompas Noordkop aanwezig. Het interventieteam controleert wekelijks de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook wordt er gescreend op het misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij, mensenhandel, onbekend ondernemerschap, onderbetaling van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag en eventuele illegale arbeid.

Waardevolle bijdrage

In de Noordkop leveren in de agrarische sector veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa een waardevolle bijdrage aan de lokale economie. Maar in de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten zich niet registreren bij de gemeente waar ze wonen en dat de huisvesting soms te wensen over laat. Het project Kompas Noordkop, waar de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Heerhugowaard bij zijn aangesloten, wil daar verandering in brengen. Arbeidsmigranten moeten zich zoveel mogelijk registreren. Zo krijgen zij dezelfde rechten en plichten als andere inwoners. Daarnaast ontwikkelen de gemeenten gezamenlijke spelregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Juiste huisvesting

De vier Noordkopgemeenten werken binnen Kompas samen met de politie, inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De controles sluiten aan op de handhavingcontroles die in de regio West-Friesland worden gehouden. Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project. Centraal bij Kompas staat huisvesting van arbeidsmigranten die past binnen wet- en regelgeving. Burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon en voorzitter Stuurgroep Kompas daarover: 'arbeidsmigranten hebben recht op fatsoenlijke huisvesting.'

De vier gemeenten binnen de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Schagen) sloten vorig jaar aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten, dat sinds 2009 draait in West-Friesland. Vanaf februari dit jaar zijn er in de Noordkop controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo'n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo'n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra.