Beleidsplan voor huisvesting arbeidsmigranten

12 july 2013
Den Helder

Een belangrijk onderdeel ervan is de mogelijkheid tot huisvesting op het bedrijfserf. "Dat geeft meer sociale controle en minder verkeersbewegingen. Het is dus rustiger voor de omgeving," zegt wethouder Theo Meskers, namens de vier gemeenten de bestuurlijke trekker van het project. Wie definitief hier wil blijven, kan zich in laten schrijven als inwoner en woningzoekende, om naar een reguliere woning te worden geleid.

Werkgever blij
Tim Kapiteijn van het bekende bloembollenbedrijf Kapiteyn in Anna Paulowna heeft al heel lang te maken met dit onderwerp. "Ik denk dat 35, 40 jaar geleden de eerste Poolse werknemers bij ons kwamen. Ze sliepen aanvankelijk op stellingen in de schuur. Dat was voor hen niet eens een punt, maar wij zijn toen al snel begonnen met betere huisvesting. Ze werken hard en dan moet je ook voor goede faciliteiten zorgen."

"Ik ben er wel blij om, dat er een beleidsplan komt," zegt hij. "Straks weten alle werkgevers waar ze aan toe zijn. De regels veranderden nog wel eens. Onder zulke omstandigheden is het voor een ondernemer niet aantrekkelijk te investeren. Je ziet nu overal in de polder dat op het nieuwe beleid geanticipeerd wordt. Dat is een goede zaak."

Dat laatste doet Meskers goed. "Zodra de raad het plan heeft vastgesteld, kunnen de ondernemers ermee aan de slag. Ik hoop dat ze snel komen met hun plannen. Dan hoeft de vergunningverlening niet onder druk te staan."

Sociale controle
Kapiteijn werkt met een vaste groep Poolse werknemers. "Op de piekmomenten, kan dat aantal oplopen tot veertig of vijftig. Het is een hechte gemeenschap geworden. Ze komen hier al jaren en als ze een nieuweling meebrengen is het bijna altijd een vriend of kennis. Door de sociale controle heb je ook geen rottigheid."

Voor de huisvesting heeft de Kapiteyn Groep een woning op het erf omgebouwd. Daar kunnen twaalf medewerkers worden ondergebracht. Daarnaast staat een aantal woonunits. Het ziet er netjes uit.

Behalve in woonunits bij de werkgevers, kunnen arbeidsmigranten ook worden gehuisvest in omgebouwde fabrieks- of kantoorpanden op bedrijventerreinen, voor zover die in de buurt van een stad of dorp zijn gelegen.

De huisvesting van arbeidsmigranten is geen tijdelijk verschijnsel. Meskers: "De beroepsbevolking krimpt, terwijl de werkgelegenheid hier toeneemt. Dus zal de behoefte aan werknemers van elders ook groter worden. Deze mensen zijn nodig om onze economie draaiende te houden."