Sluiting OBS De Schakel onontkoombaar

27 may 2013
Barsingerhorn

De Schakel gaat per 1 augustus 2014 fuseren met - in feite intrekken bij - De Dubbele Punt in Kolhorn. Er moet snel over de fusie worden besloten, omdat anders een subsidie van drie en een halve ton wordt verspeeld.

Passief?

Kritische kanttekeningen werden geplaatst door Jip Pankras. Het gemeenteraadslid van LADA beweerde dat de overkoepelende onderwijsinstelling Surplus en de gemeente te passief zouden zijn geweest, toen bleek dat ouders uit het dorp hun kinderen in Schagen op de basisschool deden. En dan moest nu ineens spoed worden betracht, om de subsidie niet te verspelen.

Het argument van passiviteit werd door wethouder Jan Steven van Dijk weerlegd. Enkele jaren geleden dreigde de school als te zwak te worden weggezet, maar het niveau steeg dankzij een inspanning van Surplus. Ook de gemeente investeerde in de school, door de vloer in het gebouw te vernieuwen. "We wilden De Schakel nog een kans geven," aldus de wethouder.

Een feit is echter dat Barsingerhorn te weinig leerlingen levert om een school van goede kwaliteit te handhaven en het ziet er niet naar uit dat dit in de komende jaren zal veranderen. In de persoon van Jan Jaap Engel hebben beide scholen al dezelfde directeur.