Wijziging structuurvisie voor huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

03 april 2013

Eind 2012 stemde het College al in met een concept-wijziging, die de afgelopen weken ter inzage heeft gelegen. Op de concept-wijziging is uiteindelijk slechts van de gemeente Texel nog een zienswijze binnengekomen, met het verzoek de huisvestingsmogelijkheden ook van toepassing te verklaren op tijdelijk personeel bij strandpaviljoens. Volgens Gedeputeerde Staten zijn er voor die categorie medewerkers echter voldoende andere opvangmogelijkheden, bijvoorbeeld op campings of binnen het bestaand bebouwd gebied.

Passende oplossing
In de loop van 2012 heeft gedeputeerde Joke Geldhof namens de provincie veel gesproken met vertegenwoordigers uit de sector, belangenorganisaties, de statencommissies Mobiliteit & Wonen en Ruimte & Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast bracht ze voor de best passende oplossing een aantal werkbezoeken aan de regio. Daarbij onderstreepte ze herhaaldelijk het grote belang van seizoensarbeiders in de agrarische sector, maar ook dat de provincie van mening blijft dat het landelijk gebied moet worden ontzien. Gemeenten hebben hierbij een verantwoordelijkheid om toe te zien op nadere aspecten van de huisvesting zoals brandveiligheid, hygiëne en openbare orde en veiligheid.

Erg tevreden
LTO Noord is erg tevreden met het proces en de gekozen route. Voorzitter Siemen Ruiter: "Het is een proces dat we gezamenlijk hebben gevolgd en waarbij LTO de gelegenheid heeft gekregen om de belangen van agrariërs naar voren te brengen. We zijn zeer content met het behaalde resultaat omdat dit duidelijk voorziet in een behoefte bij onze leden. De wijziging wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Als die 6 mei akkoord gaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten, kan de wijziging vrijwel direct daarna van kracht worden."

Achtduizend arbeidsmigranten in de Noordkop
De vier gemeenten binnen de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Schagen) sloten afgelopen najaar aan bij Kompas, een project rond huisvesting van arbeidsmigranten, dat sinds 2009 draait in West-Friesland. Vanaf februari dit jaar zijn er controles naar juiste huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Nederland telt zo´n driehonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Zo´n achtduizend daarvan vinden emplooi in de Noordkop. Deze zijn deels actief in land- en tuinbouw en distributiecentra.

Noordkoptafel
Op donderdag 11 april komt een nota aan bod tijdens een Noordkoptafel met werkgevers, huisvesters en overheden. Kompas Noordkop heeft enkele kaders geschetst die in deze regionale kadernota moeten komen, voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maximaal vijf arbeidsmigranten in niet-vrijstaande woningen en geen huisvesting op bungalowparken en recreatieterreinen zijn voorbeelden van kaders. Centraal in de nota staan duidelijke spelregels rond huisvesting arbeidsmigranten. Op die manier weten uitzendbureaus, werkgevers en andere partijen waar ze zich aan moeten houden, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor nieuwe huisvesting.