Achter de wolken schijnt de zon voor De Santenkraam

11 september 2012
Wieringerwaard

In het afgelopen jaar doemden er donkere wolken op boven De Santenkraam. De bibliotheek vertrok en met de verhuizing in 2013 van peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes leek het doek gevallen voor het verenigingsgebouw. Daarmee zouden niet alleen de verschillende overgebleven gebruikers ernstig gedupeerd worden. Maar ook zou de leefbaarheid in het dorp een slag worden toegebracht.

Inmiddels is de zon weer een beetje beginnen te schijnen. Vier enthousiaste mensen (Albert van Kampen, Jaap Keijser, John Bradley en Leo Blank) hebben samen de Werkgroep Toekomst Santenkraam gevormd. Dit in goed overleg met de Welzijnsstichting Wieringerwaard, die tot nu toe altijd het beheer voor haar rekening nam. "Achter de schermen is al veel werk verzet," vertelt Leo Blank. "Er is overleg geweest met de gemeente en gebruikers. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het voortbestaan tot tenminste 1 juni 2013 is verlengd. Maar als het aan ons ligt, blijft De Santenkraam nog tot in lengte van tijden behouden voor het dorp. Dat kan echter alleen als het dorp zelf, en dat bent u, er ook achter gaat staan!"

De werkgroep is bezig met een toekomstplan, dat er onder meer in voorziet dat het gebouw meer dan nu de uitstraling krijgt van een dorpshuis: "Waar dus ook activiteiten worden aangeboden waar niet per se in verenigingsverband aan deelgenomen kan worden. Ook komt er meer open inloop waar bezoekers gezellig met elkaar kunnen kletsen en iets drinken."

Het ondernemersplan voor De Santenkraam wordt uiterlijk 31 oktober aangeboden aan de gemeente Hollands Kroon. Die is bezig met een accommodatieplan voor de hele gemeente. Op 25 september is daarover een info-avond in het gemeentehuis.

Leo Blank tot slot: "We zijn ook bezig met het inventariseren van achterstallig onderhoud. En we proberen een beeld te krijgen van de verschillende beheersvormen die in de toekomst mogelijk zijn. In de komende maanden zult u vaker van ons horen!"

Wie belangstelling heeft voor de toekomst van De Santenkraam kan gewoon eens binnenwippen. Iedere dag (ook 's avonds) zijn er activiteiten. Bellen kan ook: 0223-533312.