Algemene begraafplaats vernieuwd en ook groter

02 may 2012
Huisduinen

Onderdeel van de werkzaamheden, die acht maanden in beslag hebben genomen, was het met zand ophogen van het voormalige maaiveld. Dat lag laag, waardoor de grond erg nat was. Daarna is een drainage aangebracht en een mooie weg. De 'finishing touch' werd gegeven door de sloot te verbreden en beplanting aan te brengen. Eveneens is de parkeerplaats opnieuw aangelegd en vergroot.

Natuur

In de plannen voor herinrichting is rekening gehouden met een natuurvriendelijke inrichting. Dankzij de Vogel- en Vleermuizenwerkgroep zijn broedkasten opgehangen in de plantstroken rond het nieuwe deel van de begraafplaats. De beplanting van het nieuwe deel is mede in overleg met de werkgroepen bepaald. In overleg met de bijenvereniging wordt er gekeken of er bijenkasten geplaatst kunnen worden op het deel waar voorlopig nog niet wordt begraven. De bijen zullen er goed gedijen door het speciaal voor hen ingezaaide bloemenmengsel.