Plug-in Bibliotheek? 't Woord is aan de raad

06 april 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld het benodigde budget beschikbaar te stellen. Daarnaast heeft het college de raad gevraagd aan te geven wat zij vindt van het collegebesluit tot verkoop van het bibliotheekgebouw in Callantsoog en het voornemen een plug-in bibliotheek in de supermarkt te realiseren.

Achtergrond

Het overleg tussen Kopgroep Bibliotheken en Van Vuure Beheer BV over de realisering van de plug-in bibliotheek vond plaats omdat de financiering van de bibliotheek onder druk staat. Overgang naar een plug-in bibliotheek zal de kosten verlagen, terwijl de dienstverlening van de bibliotheek in Callantsoog blijft bestaan. Van Vuure Beheer BV had vanwege de wens tot uitbreiding van de supermarkt belangstelling voor aankoop van het bibliotheekgebouw getoond en bood aan een passende ruimte in de supermarkt beschikbaar te stellen voor de plug-in bibliotheek. Stichting KopGroep Bibliotheken heeft onlangs met Van Vuure Beheer BV een overeenkomst gesloten voor de huur van ruimte voor de plug-in bibliotheek in de Albert Heijn Supermarkt in Callantsoog na de uitbreiding van de supermarkt. Als de gemeenteraad positief besluit, is de volgende stap het vragen om goedkeuring aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In het kader van de fusie van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is namelijk in principe voor alle besluiten over de gemeentefinanciƫn en vastgoedtransacties goedkeuring vereist.