Steunpunten bieb in Schooten

11 november 2011
Den Helder

De vestiging aan de Walvisvaardersweg sluit weliswaar per 1 januari volgend jaar, maar er komt een steunpunt voor in de plaats, naar verwachting in seniorenhuis De Golfstroom. Ook voor schoolkinderen komt er zo'n voorziening.

Deze toezeggingen deed directeur Mannes Westra van de bibliotheken in de Noordkop bij het in ontvangst nemen van een petitie met bijna tweeduizend handtekeningen. Ze zijn de afgelopen maanden verzameld door de Protestants Christelijke Ouderenbond, PCOB, en actieve bezoekers van de bibliotheekvestiging in De Schooten.

PCOB-voorzitter Han Ellermeijer overhandigde de petitie vorige week woensdag tijdens het spreekuur van cultuurwethouder Wiltrude Turnhout. Zij is verantwoordelijk is voor de gemeentelijke geldstroom richting de bibliotheken. Wegens bezuinigingen en nieuw beleid - de stadsvernieuwing - gaat er de komende jaren minder gemeentegeld naar onder meer de bibliotheken, wat het einde betekent voor het bibliotheekfiliaal in De Schooten.

Ellermeijer: "Wat wij willen is dat senioren de mogelijkheid behouden om in De Schooten boeken te lenen, want er zijn nog al wat ouderen die niet of moeilijk naar de centrale bibliotheek in het centrum kunnen komen."

Het toegezegde steunpunt behelst eenvoudigweg een ruimte met boeken waar ouderen terecht kunnen, waarschijnlijk in het dienstencentrum van seniorenhuis De Golfstroom. Voor kinderen tot en met 12 jaar komt er ook zo'n steunpunt. Voor die doelgroep heeft KopGroepBibliotheken de basisschool Schoter Duyn op het oog. Maar ook deze locatie ligt nog niet voor honderd procent vast, omdat er nog een paar hobbels genomen moeten worden. "Er zullen op gezette tijden veel kinderen door de gangen lopen, dat brengt wat overlast", licht vestigingsmanager Jacinta Krimp van KopGroepBibliotheken toe.

Wat het steunpunt voor ouderen betreft, zal het maatschappelijk werk van De Wering groen licht moeten geven. Krimp: "We willen gebruik maken van dezelfde ruimte, zonder elkaar 'lastig te vallen'. Sterker nog, we willen het multifunctioneel maken."

De bemanning van de steunpunten bestaat uit een combinatie van personeel van de bibliotheek én vrijwilligers. Krimp: "Te meer omdat wij ook een boekendienst aan huis opzetten, die door vrijwilligers wordt uitgevoerd."

Over openingdagen en - tijden kan de vestigingsmanager nog niets vertellen. "Eerst willen wij honderd procent zekerheid krijgen over de locaties. Hopelijk wordt dit deze week duidelijk."

De steunpunten richten zich specifiek op kinderen en senioren. De doelgroep die valt tussen jeugd en ouderen is straks aangewezen op de andere vestigingen: in Nieuw Den Helder, Julianadorp en de centrale bibliotheek aan het Bernhardplein.