'Is dit wel wat wij willen?'

10 may 2016
Castricum

Soms op een huiveringwekkende, maar in ieder geval op een prikkelende wijze laat zij ons met haar modellen van onder andere polymeer zien hoe die toekomst er uit zou kunnen komen te zien. Ze stelt daarbij de vragen die al snel in je opkomen: is dit wel ethisch en sterker nog, is het wel gewenst om met DNA van levende wezens te knutselen om er commercieel voordeel uit te halen? Waar kan dit allemaal toe leiden?

Nicole is opgeleid als product designer. Sinds vorig jaar werkt ze wekelijks in het open wetlab bij de Waag society in Amsterdam, een laboratorium waar 'biohackers' bezig zijn met experimenten op gebied van onder andere DNA.

Nicole heeft een eigen studio, Designstudio Dáárheen, die zich vooral richt op trends en tendensen in de samenleving (o.a. technologische, sociaal-maatschappelijke), die zij vertaalt naar concreet productontwikkelingsadvies. Nicole doet mee aan de Kunstfietsroute omdat zij een breed publiek wil laten zien welke biotechnologische mogelijkheden er al zijn en wat deze voor ons leven zouden kunnen betekenen.

Wilt u nu een kijkje nemen in de nieuwe wereld die Nicole onder de aandacht wil brengen? Ga dan tijdens de kunstfietsroute op 4 en 5 juni langs bij stop 19, Dorpstraat 23 in Castricum. Op de zondag geeft zij om 13.00 en 15.00 uur dan ook nog een compacte presentatie over Bio-Art. Verdere informatie kunt u vinden op www.art.studiodaarheen.nl en www.kunstfietsroutecastricum.nl