'Beverwijk blijkt plots een haven te hebben'

08 october 2015
Beverwijk

Niet dat de gemeente Beverwijk de hele haven de Pijp gaat opknappen, dat nu ook weer niet. Het gaat alleen om het deel dat het dichtst bij het centrum ligt, dat grenst aan de Woonboulevard; het begin van de haven; de kop. Het is een serieuze poging haven en boulevard meer te betrekken bij de rest van de stad. Door een aantrekkelijk verblijfsgebied te creƫren bij de Kop van de Haven plus een makkelijker verbinding met de stad via de Viaductweg. Een fikse opknapbeurt, revitalisering van de openbare ruimte. En ook de aanleg van een kleine passantenhaven, voor bezoekers met bij voorbeeld een (klein) jacht.

Zeehaven

De gemeenteraad ging afgelopen donderdagavond, tijdens de maandelijkse raadsvergadering, akkoord met het laatste planonderdeel; een restje financiering. Dit najaar gaat men aan de slag en wordt een oud plan eindelijk uitgevoerd. De gemeente verwacht dat de haven daardoor weer iets meer allure krijgt. Beverwijk heeft de zeehaven al sinds 1954. Al enige jaren wordt onderzocht of de haven kan worden verzelfstandigd, geprivatiseerd of verkocht. Maar daar heeft het plan Kop van de Haven, dat alleen gaat over grond van de gemeente, weinig mee van doen. De volgende stap, beheer en exploitatie, komt later aan de beurt. En dat zal nog een fikse klus worden.

Gezocht

Vooruitlopend op uitvoering van het plan gelastte de gemeente uitbater Woltheus restaurant 't Schip (in de volksmond het pannenkoekenschip) weg te halen. Beide partijen liggen over een aantal zaken met elkaar overhoop en het laatste woord is er nog niet over gezegd, al dan niet door advocaten. Feit is dat het schip onlangs door Woltheus is verlegd en nu tijdelijk aan de Zuiderkade ligt, wat volgens de gemeente tot begin volgend jaar hoeft te duren. Dan is de inrichting van 'de Kop' klaar, en is daar weer een schip ingetekend, maar dan dwars liggend, voor de deur van woonwinkel Gaaf. Volgens wethouder T. de Rudder ''hoeft dat niet per se het huidige pannenkoekenschip te zijn''. Hij ''hoopt op een actieve horeca-ondernemer met een schip''.

Bijna geen van de raadsfracties ging op die controverse in; maar het nieuwe vrije uitzicht vanuit de stad op de haven zonder schip op de voorgrond vond men wel inspirerend. 'Beverwijk blijkt plots een haven te hebben; de Pijp is weer zichtbaar', aldus K. Fiseler (Democraten Beverwijk). En R. Toman (CDA) was blij weer eens de zon te kunnen zien opkomen boven de haven. Tekenen dat er licht gloort aan de horizon en dat de opknapbeurt van het eerste deel van de haven goedbesteed gemeentegeld zal zijn.