Rijke particulier doorkruist Landal-plan op Zanderij

19 september 2015
Castricum

De krant schrijft dat het om de grond van Gerard Koper gaat. Deze Heemskerkse bollenkweker huurt de grond van de nieuwe eigenaar en blijft hier actief bollen kweken. De nieuwe eigenaar zou niet tegen een Landal-park zijn, maar grote moeite hebben met de plek. De Zanderij moet volgens hem een open gebied blijven; er zouden tal van andere locaties voor een recreatiepark in deze omgeving zijn.

Bittere pil

Voor de ondernemers in het dorp is de actie van de gefortuneerde particulier een bittere pil. Een recreatiepark dat vanwege de ligging (op korte treinafstand van Amsterdam, Haarlem en Alkmaar) ook in de winter toeristen had kunnen trekken, had in het dorpshart voor een economische boost kunnen zorgen, is de gedachte. Het park zou immers pal naast het dorpshart zijn gerealiseerd en geen horecafaciliteiten bieden.

De grondaankoop betekent waarschijnlijk einde oefening voor projectontwikkelaar Van Wijnen, die in opdracht van Landal Greenparks het nieuwe Duynparc wilde ontwikkelen. Tijdens de presentatie van de plannen, vlak voor de verkiezingen in 2014, gaf de projectontwikkelaar al aan dat er verder geen interessante locaties voorhanden zijn in deze gemeente.