Denken mee over Schiphol

11 september 2015
Beverwijk

Die raad is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Dus overheden, luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. Er is gesproken over nieuwe voorstellen voor hinderbeperking, stroomlijning informatievoorziening Schiphol, wet- en regelgeving nieuw normen-en handhavingsstelsel, enz.

''De Milieufederatie wil nu graag met onze achterban bijpraten over onze ervaringen in de Omgevingsraad. En we willen graag van mensen horen welke onderwerpen men van belang vindt om aan de orde te stellen. Ook willen we graag horen hoe er wordt gedacht over het onderwerp wonen in relatie tot de geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit door de luchthaven.''

Milieufederatie, Zaandam, opgeven: [email protected]