Einde aan Rijke Roomse Leven

18 august 2015
Castricum

Nog één keer gingen deken Ton Cassee en pastoor Kaleab voor in de eucharistieviering in Bakkum. Het werd een waardige afscheidsdienst en zowel de prachtige klanken van het koor Cantare als het wegbrengen van de kerkelijke attributen maakten veel emoties los.

Vrijwilligster Nel Weckseler begrijpt het allemaal erg goed: "Nadat ik in 1989 in Bakkum kwam te wonen, heb ik mij een jaar later aangemeld als vrijwilligster voor deze kerk, waar ik allerlei functies heb vervuld. Ik ben bij Mia Verbeek begonnen op het secretariaat, werd lector en was voorzitter van het bestuur. Ook ben ik contactpersoon voor diverse activiteiten geweest."

Al in 2013 werd besloten om het nu bijna 65-jarige godshuis in Bakkum af te stoten, maar toch zijn de afgelopen twee jaar alle diensten en vieringen doorgegaan. Nel: "Pastoor Kaleab heeft vorige week al van alle parochianen persoonlijk afscheid genomen en dat was erg mooi. De kracht van onze parochie was dat er onderling een geweldige band bestond en alles door vrijwilligers zelf werd gedaan. Ook ik zal deze kerk enorm gaan missen, want ik had veel persoonlijk contact met de mensen."

Onderscheiding

Zoals elders veel kerken in ons land moeten worden gesloten, gelden ook hiervoor volgens Nel de bekende oorzaken: "Het aantal parochianen nam zienderogen af en we hadden ook steeds meer te kampen met een tekort aan priesters. De kerkgemeenschap is echter al een paar jaar samengevoegd met die van de Pancratius onder de naam 'De Goede Herder' en zo gaan we ook verder. Gelukkig gaat ook een gedeelte van de vrijwilligers mee naar Castricum en ook ik blijf daar actief, maar wel in mindere mate. Het zal in het begin best wel wat moeite kosten voor onze parochianen om aan de nieuwe situatie te wennen, maar ik ben ervan overtuigd dat zij zich in korte tijd aan de Dorpsstraat volledig thuis zullen voelen."

Nel kreeg aan het eind van de afscheidsdienst voor al haar verdiensten van het kerkbestuur het ereteken van Sint Bavo uitgereikt. Nadat aan locoburgemeester Leo van Schoonhoven het eerste exemplaar van een herinneringsboekje was overhandigd, mochten diverse parochianen de belangrijkste attributen uit de kerk wegdragen, die een plaats zullen vinden in de Pancratiuskerk.

Vervolgens draaide Siem Nanne symbolisch de kerkdeuren op slot, waarmee er definitief een einde kwam aan het 'Rijke Roomse Leven' in Bakkum. (tekst Hans Boot)