Broer en zus gaan avontuur renovatie stolpboerderij aan

30 june 2015
Castricum

Zowel Cees Brockhus en Anke Dekker als Jos Dekker en Lia Admiraal vielen voor de inmiddels 200 jaar oude stolpboerderij, nadat deze vorig jaar door de erven Glorie te koop was gezet. Cees: "We waren allebei op zoek naar een boerderij in een straal van 10 km rondom Castricum. Anke en ik wonen nu nog op een tjalk in Alkmaar en wilden ons gevoel voor historische waarde graag behouden. Jos (de broer van Anke) en Lia wonen al in Castricum en zagen het ook wel zitten om het pand op te splitsen in twee afzonderlijke woongedeeltes. Overigens woonden er op het laatst al twee familieleden van Glorie in en is de boerderij bij het kadaster en de gemeente geregistreerd als twee afzonderlijke kavels. Het is natuurlijke een schitterende plek op een totale grondoppervlakte van 2000 m²."

De echtparen gingen na de eerste bezichtiging niet over één nacht ijs en Jos vertelt waarom: "We hebben er wel een jaar over nagedacht, want er komt heel wat bij kijken als je de inrichting geheel wilt vernieuwen en ook de buitenkant wilt restaureren. Daarbij kwam dat er nog een behoorlijke prijs werd gevraagd. In een vroegtijdig stadium hebben we architect Sander Douma uit Stompetoren in de arm genomen, omdat hij veel ervaring heeft met het verbouwen van stolpen. We zijn nu zover dat de bouwvergunning is afgegeven en we aan drie aannemers een offerte hebben gevraagd."

Gebaar

Om kosten te besparen hebben de echtparen het sloopwerk zelf uitgevoerd, wat containers vol puin met zich meebracht. Anke is tot nu toe bijna elke dag in de boerderij aanwezig: "De aannemer kan straks zo aan de gang. Er wordt een scheidingsmuur in het pand aangebracht die tevens als erfgrens dient. We streven ernaar om eerst de begane grond zodanig aan te pakken dat we daar kunnen wonen en slapen. Ook uitwendig wordt er veel gedaan. Zo wordt de noordmuur opnieuw opgemetseld en een deel van de deuren en kozijnen vervangen. Er komen wat ramen bij, maar een dakkapel gaat er weer van af. Dit alles gebeurt in goed overleg met de regionale erfgoedcommissie, aangezien de stolp een gemeentelijk monument is."

Alhoewel de overheid een initiatief tot behoud van zo'n prachtig stuk erfgoed alleen maar kan toejuichen, is er aan subsidiegelden voor deze kostbare renovatie volgens Cees weinig te verwachten: "De gemeente stelt hiervoor maximaal ? 6000,- beschikbaar. Het potje voor dit jaar is echter alweer leeg en het is zeer de vraag of daar in 2016 aanspraak op kunnen maken. Op dit moment hebben we de nodige kopzorgen, omdat er een gat in de begroting zit waar nog geen dekking voor is. De gemeente stelt hoge eisen aan onze verbouwing. Het lijkt ons daarom geweldig als zij een gebaar zou willen maken naar ons toe. Voorlopig gaan we vol goede moed verder en hopen volgend jaar zomer te verhuizen." (tekst Hans Boot)