Wethouder Van Weel reikt Monumentenprijs 2015 uit

19 march 2015
Beverwijk

Beide waarderingen werden door Jaap Hulscher, adjunct-directeur van Stadsherstel Amsterdam, in ontvangst genomen. Bij de Monumentenprijs van Beverwijk hoort een cheque van ?2.500 als blijk van waardering voor het behoud en herstel van de voormalige pastorie aan de Breestraat 101.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Monumentenprijs toe te kennen als blijk van waardering voor het behoud en de renovatie van een waardevol pand in de gemeente Beverwijk. Hiermee wil het college het belang van monumenten of beeldbepalende panden voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Beverwijk onder de aandacht brengen.

Monumentenprijs

In 2007 stelde de Stichting Historisch Beverwijk aan het college voor om jaarlijks waardering uit te spreken voor initiatiefnemers die zich inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Beverwijk. Dit voorstel is in samenwerking tussen de gemeente en de stichting verder uitgewerkt. De eerste Monumentenprijs is in 2009 uitgereikt aan de eigenaar van het pand Terpsichoré aan de Zeestraat 14 en in 2010 aan de eigenaar van het pand Beijerlust aan de Velserweg 14-16.

De prijs wordt niet structureel ieder jaar toegekend. Alleen op momenten waarop een bijzondere bijdrage is geleverd voor de instandhouding van het cultureel erfgoed van de gemeente Beverwijk wordt de monumentenprijs toegekend.

Verval

Een object dat de afgelopen jaren bijzondere aandacht trok is de voormalige pastorie aan de Breestraat. Het pand raakte na langdurige leegstand ernstig in verval. Velen in Beverwijk waren verheugd te vernemen dat de voormalige pastorie was aangekocht door Stadsherstel Amsterdam. Stadsherstel heeft het pand gerestaureerd en verbouwd tot kantoorruimten. De restauratie van het gebouw en de bijzondere wandbeschilderingen van de Stijlkamer is in 2015 voltooid en menig ingezetene van Beverwijk als ook het college van burgemeester en wethouders zijn tevreden met het resultaat.

In oude glorie

De Stichting Historisch Beverwijk heeft Stadsherstel Amsterdam voorgedragen als kandidaat voor de Monumentenprijs 2015. Stadsherstel heeft op eigen initiatief en met veel inzet de voormalige pastorie gerestaureerd en groot achterstallig onderhoud aan het pand uitgevoerd, waardoor niet alleen verdergaand verval is voorkomen, maar het pand ook in zijn oude glorie is hersteld. De monumentencommissie van Beverwijk heeft de kandidatuur onderschreven. De commissie onderkent dat met het resultaat een belangrijke bijdrage is geleverd aan de instandhouding van de voormalige pastorie en daarmee tevens de beeldkwaliteit van de Breestraat is opgewaardeerd.

Geschiedenis

Tussen 1576 en het tweede kwart van de 17e eeuw is op de hoek van de Breestraat en de Bloksteeg een tweetal woningen gebouwd. Deze woningen zijn tussen 1740 en 1755 in opdracht van Louris Pietersz Stelt, toen een bekend azijnfabrikant, ingrijpend verbouwd tot één herenhuis dat als basis kan worden gezien voor het huidige pand. Als gevolg van een huwelijk met een van de nazaten van de familie Stelt, is ook de naam van de familie Van Waterschoot van der Gracht aan het monumentale pand verbonden. Zowel vader als zoon waren respectievelijk wethouder en raadslid van de gemeente Beverwijk. In 1920 verkocht Jacobus Josephus Wilhelmus van Waterschoot van der Gracht het herenhuis aan het Rooms Catholiek Parochiaal Kerkbestuur van de Heilige Agatha, thans parochiebestuur van Sint Eloy. De laatste functie die het pand kende was die van pastorie, verbonden aan de Sint Agathakerk.