Onderzoek Landal weer op agenda

20 january 2015
Castricum

De raad bespreekt dan het voorstel van het college rond de onderzoeksopzet en -vragen. Er worden allerlei deelonderzoeken voorgesteld naar de invloed van een park op onder meer milieu, economie en verkeer. De bedoeling is dat de gemeente het onderzoek regisseert, de initiatiefnemer gaat het onderzoek betalen. Allerlei belanghebbenden hebben input geleverd.

Paul Buitenhuis en Peter Beentjes van het Platform Behoud Zanderij, die ook in de klankbordgroep hebben meegepraat over het onderzoekskader, hebben al laten weten de objectiviteit van het onderzoek dat nu wordt voorgesteld, in twijfel te trekken. Zij zien graag dat een onafhankelijke instantie een (bredere) maatschappelijke kosten en baten analyse uitvoert. De twee vinden ook dat in het huidige voorstel de regie nog teveel bij de projectontwikkelaar ligt.

De discussie over het onderzoekskader is donderdag van 19:30 tot 21:00 uur.