Castricum zet landschap op monumentenlijst

25 november 2013
Castricum

Het gaat om terreinen en stukjes landschap waar de mensenhand van vroeger nog is terug te zien: vaarten en beekjes, een gegraven duinmeer, anti-tankmuur en anti-tankgracht, lanceerplatforms V1, landbouwgrond waarin de patronen van het historische Oer-IJ nog herkenbaar aanwezig zijn.

Bij elkaar veertien van zulke terreinen zijn opgenomen in het register terwijl nog eens vier voorlopig zijn aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Onder die laatste een vroeger aardappelveld in het duingebied van Castricum. Aan zulke aardappelvelden dankt Castricum nog de carnavalsnaam Pieperduin.

De bescherming bestaat er uit dat voor deze landschapsmonumenten vergunning nodig is als de eigenaar bepaalde werkzaamheden wil verrichten. Voor regulier beheer en onderhoud van het terrein is overigens geen Omgevingsvergunning nodig.

Met deze bescherming wil de gemeente bereiken dat de landschappelijke herinneringen bewaard blijven. De terreinen zijn grotendeels in handen van de gemeente, provincie (PWN) en Hoogheemraadschap, maar ook van enkele particuliere eigenaren.

Het register van beschermde gemeentelijke monumenten; onderdeel terreinen en landschappelijke structuren met cultuurhistorische waarde is definitief vastgesteld door burgemeester en wethouders. Het is vanaf 2 december 2013 in te zien via de website van de gemeente en ligt vanaf die datum gedurende de gehele maand december ook ter inzage in het gemeentehuis.