Goud van oud

27 may 2013
Castricum

Voetbalvereniging CSV werd in 2002 opgeheven na een onontkoombare fusie met de zaterdagclub SCC. Beide clubs gingen vanaf die tijd samen verder onder de naam FC Castricum. Voor velen bleef de oude clubliefde echter bestaan, wat voor Jort Boot en Sander Lok aanleiding was om een ouderwets CSV-feest op touw te zetten. En dat bleek niet tevergeefs. Verschillende generaties tussen de 30 en 80 jaar ontmoetten elkaar weer vrijdagavond en haalden diverse herinneringen op.

Na het welkomstwoord van Henri Rouw werd eerst een minuut stilte gehouden voor het onlangs overleden CSV-icoon Chris de Leeuw, maar daarna ging de reünie echt los. Cees Jansen, die de club zeven jaar als voorzitter leidde, genoot met volle teugen: "Ik heb veel mensen uit het verleden gesproken. Dit samenzijn ervaar ik als een stukje nostalgie en een stukje heden. Hier blijkt ook uit dat de hang naar het verleden toeneemt naarmate men ouder wordt." Ook Hans Mol, de enige CSV-er die doorbrak naar het betaalde voetbal, had het erg naar zijn zin: "Heel gezellig en hartstikke leuk om mijn ouwe gabbers weer te zien. Ik vind ook dat onze groep goed vertegenwoordigd is. Bij AZ maak ik dit soort bijeenkomsten mee als 'Goud van De Hout' en hier zou ik het 'Goud van oud' willen noemen." Ook de muziek was hierop afgestemd, want er werden diverse nummers uit de jaren '60 en '70 gespeeld.

Uiteraard waren de organisatoren dik tevreden over het verloop van deze avond en lieten nu al weten dat ze over een jaar of vijf graag weer willen meewerken aan een vervolg op deze geslaagde reünie.