CDA komt met alternatief in spoorwegdiscussie

14 may 2013
Castricum

De spoorpassage bij de Beverwijkerstraatweg is een knelpunt voor de verkeersafwikkeling. Het college, waar het CDA-Castricum deel van uit maakt, heeft dit probleem in de afgelopen periode onderzocht en oplossingen aangedragen. Met name de langdurige sluiting van de spoorbomen, zoals door Pro Rail uitgerekend, speelde hierbij een rol.

"Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de berekeningen van Pro Rail met betrekking tot het gesloten zijn van de spoorbomen omstreden dan wel discutabel zijn" stelt Hans Huis in 't Veld, secretaris van het CDA Castricum. "De situatie zou weleens veel minder problematisch kunnen zijn. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersintensiteit, zoals demografische ontwikkelingen, digitaal werken, zijn onvoldoende meegenomen. Technische oplossingen door Pro-rail zelf zouden onvoldoende zijn doorgerekend. Kortom het probleem is veel minder dan gedacht. Daarom zegt CDA-Castricum na het nee tegen een randweg nu ook nee tegen een peperdure tunnel. Maar er zijn zeker knelpunten. Denk aan de spaghettiachtige verkeerssituatie aan de kant van de Dorpsstraat en de Stationsweg voor auto's. Denk verder aan de fietsers en voetgangers. Voor de laatste groepen is wachten (soms met regen) niet fijn."

Meer banen

Vanuit de gelederen van het CDA is deze problematiek verkend. Huis in 't Veld: "Door verbreding van de weg bij het spoor ontstaat de ruimte om meer verkeersbanen naast elkaar te maken; hierdoor kan de verkeersafwikkeling sneller en soepeler verlopen. Wat de wachttijden voor fietsers en voetgangers betreft, heeft CDA Castricum al eerder gepleit voor een tunneltje voor fietsers en voetgangers onder het station door. Een oplossing zoals ook in Uitgeest al is aangebracht."

Eric en Frank Huis in 't Veld hebben onlangs een schets met een toelichting aangereikt aan wethouder Bert Meijer. "Hij vond het een zeer interessant plan en heeft toegezegd dit plan nader te gaan bestuderen." aldus Huis in 't Veld.