Besluit spoorknelpunt na de zomer

25 april 2013
Castricum

Extra tellingen bij de spoorwegovergang en Beverwijkerstraatweg en verkeersmetingen langs de drukke routes in Castricum zijn nodig, oordelen burgemeester en wethouders. Ook de gebruikte verkeersmodellen moeten door een onafhankelijke derde partij opnieuw onder loep worden gehouden.

Niets doen

Op 12 maart werden in het gemeentehuis de uitkomsten gepresenteerd van onderzoeken naar de effecten van verschillende oplossingsvarianten voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg. Als de spoorbomen hier in de toekomst iets langer dicht zitten én het autoverkeer ook nog eens toeneemt, ontstaan hier files.

Er zijn nog steeds vier opties in beeld: twee tunnelvarianten, een Oostelijke randweg en 'niets doen'. Om een zorgvuldige keus te maken, wil het college meer informatie. Dat is mede omdat er bij de informatiebijeenkomsten veel vragen waren over de berekeningen, aannames en conclusies. Ook over de grootte van het probleem en daarmee de noodzaak van een oplossing wordt verschillend gedacht. Zo lijkt onder de inwoners die mee-discussiëren in het Nieuwsblad voor Castricum en op dichtbij.nl de variant 'niets doen' aan populariteit te winnen. Veel inwoners zetten vraagtekens bij de aanname dat het autoverkeer flink gaat toenemen. Trends als vergrijzing en thuiswerken zouden niet in het onderzoek zijn verdisconteerd.

Informatieavond

Dit alles heeft tot gevolg dat het college pas na de zomer met een voorstel aan de gemeenteraad kan komen. Er komt eerst nog een informatieavond over de resultaten en conclusies van het onderzoek. Namelijk op dinsdag 11 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis.