Stiltegebied rond Uitgeestrumoeriger dan gedacht

04 april 2013
Uitgeest

De provincie wil die beschermende status intrekken. Dat stelden GS vorig jaar al voor aan Provinciale Staten, met nog acht andere gebieden in Noord-Holland, maar na overleg met betrokken instanties blijven nu alleen de twee gebieden rond Uitgeest over die moeten inleveren. De geluidsbelasting is in de afgelopen jaren zo hoog geworden dat zelfs verbeter maatregelen in de komende jaren geen soelaas zullen bieden, zo verwacht 'Haarlem'.

De IJmond blijkt nog meer lawaai te produceren, want ook het Duingebied Castricum heeft er bij bepaalde zuidelijke wind last van. Niet zoveel dat het geen stiltegebied meer mag zijn, maar wel moeten de grenzen ervan aangepast worden, zo stelt GS voor. De wijziging wordt volgens planning eind april voor zes weken ter inzage gelegd.