HHNK start met waterberging langs Schulpvaart

06 december 2012
Castricum

Deelgebied I, ook wel 'Gasthuisweidje' genoemd, betreft een gebied van 5 hectare bij de wijk Kooiweg Noord langs de Zeeweg. Bewoners van onder andere het Gladiolenveld en Hyacintenveld kijken hierop uit. Het tweede gebied staat bekend als 'Draaiweid' en beslaat 12 hectare. Dit bevindt zich in het buitengebied langs de provinciale weg tussen Castricum en Limmen.

Brug van de baan

Neeltje Annink, projectleider van HHNK, is uiterst tevreden over het verloop van het project: "De plannen hebben ter inzage gelegen en niet geleid tot zienswijzen. Het aanvragen van de benodigde vergunningen kon daardoor snel van start gaan. De gebieden zijn onderzocht op archeologische waarden. In projectgebied II is een oude geul van het Oer-IJ aangeboord. Deze zal door archeologen nog nader in kaart worden gebracht. Voor gebied I zijn we erin geslaagd om een beheertoegang via het bestaand pad aan de zuidzijde van het gebied te regelen. Dit betekent dat een toegang via een brug vanuit het gemeenteparkje definitief van de baan is. We zijn nog wel bezig om de mogelijkheden voor de inrichting van het perceel tussen de Zeeweg en het projectgebied I met een recreatief pad en uitzichtpunt te verkennen."

Kritisch

Aanvankelijk stonden sommige inwoners of andere betrokkenen nogal kritisch tegenover de plannen van het Hoogheemraadschap, maar al snel bleek dat er geen reden was voor onrust. Ernst Mooij van de Werkgroep Oud-Castricum bevestigt dat ook: "Uit de belangstelling die er was toen het HHNK in 2011 twee werkateliers in Geesterhage organiseerde, bleek duidelijk dat de Schulpvaart door de Castricummers een gewaardeerd cultuurhistorisch element is. Er werd toen niet alleen naar de plannen geluisterd, er was ook een actieve inbreng van ideeën door de aanwezigen. Tijdens een vervolgpresentatie van de plannen eind dat jaar konden verschillende ideeën in de uitvoeringsplannen worden teruggevonden. Daarmee kan de burgerparticipatie een succes worden genoemd. Er kon naar aanleiding van een voorstel zelfs grondruil met een agrariër plaatsvinden, waardoor het gebied 'Draaiweid' over een grotere lengte langs de Schulpvaart aangelegd kan worden. Oud-Castricum waardeert het ook dat er veel zorg is besteed aan de archeologische aspecten."

Ook Peter Travnicek, bewoner van het Gladiolenveld, reageert enthousiast: "Ik kijk al 30 jaar op een groen steriel gebied waar geen weidevogel te zien is. Geweldig dat er straks een interessante flora op komt. Ik ben ook blij dat het Hoogheemraadschap de grond gekocht heeft en de uitvoering zodoende haalbaar is."

Niet tevreden

Niet iedereen is even tevreden over de plannen, zoals Fred Weda als schaduwfractielid van de VVD toelicht: "Ik had graag gezien dat het Gasthuisweidje straks openbaar toegankelijk zou worden, zodat ik er als burger ook doorheen kan lopen en mag genieten van de nieuwe flora en fauna. Na vragen daarover aan de raad werd mij echter meegedeeld dat het gebied te drassig zou worden voor recreatie en ook teveel mensen zou aantrekken die hun hond uitlaten. Nu is het wachten op een schelpenpad vanaf de rotonde Soomerwegh/Zeeweg tot aan het spoorwegviaduct, waarvan de financiering echter nog uiterst onzeker is. Overigens vind ik dat het Hoogheemraadschap de inwoners van Castricum tekort doet. Men heeft namelijk van de provincie de opdracht gekregen om bij de aanleg van waterbergingen deze te combineren met maatregelen voor andere doelen, met name voor natuur en recreatie. Daar komt nog bij dat wij als inwoners van Castricum jaarlijks ongeveer 4.500.000 euro doneren aan het Hoogheemraadschap. Er lag een unieke kans om het bestaande parkje uit te breiden en een nieuw gebied te creëren dat vergelijkbaar is met het park in Noord End. Ik betreur het ook dat de betrokken wethouder, Marianne Zonjee, weinig actie heeft ondernomen om de belangen van onze inwoners ter harte te nemen."

Planning

Van de werkzaamheden is volgens projectleider Annink al een deel gerealiseerd: "De natuurvriendelijke oevers, inclusief vispaaibaaien, in natuurgebied Oosterveld (langs Schulpvaart en Die) zijn in de afgelopen maanden aangelegd. De werkzaamheden die nu gaan plaatsvinden kunnen elk moment starten en worden op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd. We richten ons nog steeds op de oorspronkelijke planning, oftewel dat alles medio 2013 gereed is. Door een langere periode strenge vorst kan dit mogelijk uitlopen."

Het project waterberging Schulpvaart heeft als doel: extra waterberging, verbetering van de landbouwstructuur, het verhogen van natuurwaarden en versterken van de cultuurhistorie. Meer info: www.hhnk.nl onder de button 'Bij u in de buurt' (gemeente Castricum).