Wethouder: Programma Hoogfrequent Spoor (nog) niet van baan

20 november 2012
Castricum

Ingewijden binnen de spoorsector hebben De Telegraaf laten weten dat het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) een van de spoorprojecten is die hoogst waarschijnlijk sneuvelen. Volgens de laatste tellingen zouden de spoorbomen bij de overgang aan de Beverwijkerstraatweg in Castricum na invoering van PHS (het zogenaamde spoorboekloos rijden) zo'n 24 minuten per uur dicht zitten. Als PHS niet wordt ingevoerd, is dit probleem opgelost en zou een tunnel of randweg dus niet langer noodzakelijk zijn.

Wethouder Bert Meijer laat echter weten dat de vork toch iets anders in de steel zit. "We hebben Hendrik-Jan Bergman, projectleider PHS bij het ministerie van I&M, gesproken. Hij stelt dat de berichten in de Telegraaf niet correct zijn. Wel moet er (extra) bezuinigd worden op diverse infrastructurele projecten en dus ook op PHS. Momenteel worden door het Ministerie diverse scenario's tegen het licht gehouden. Een mogelijk scenario is dat de uitrol van PHS wordt getemporiseerd. De projectleider PHS heeft echter in de huidige conceptbegroting nog geen directe consequenties voor PHS an sich geconstateerd." De gemeenteraadsfractie van D66 heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van b en w.