Lucretia op Beeckestijn

19 june 2012

De Vrienden hebben de sculptuur in dank in eigendom aanvaard. De eigenaar van het terrein, de Vereniging Natuurmonumenten, krijgt het beeld in bruikleen. Het beeld keert hierdoor bijna terug naar de plaats waar het zeer lang heeft gestaan: op de buitenplaats Waterland, ten noorden grenzend aan Beeckestijn.

Door zijn leeftijd en broze gezondheid is de heer Berkhout helaas niet in staat het beeld zelf te onthullen. Dat gebeurt nu provisorisch door de heer Vonk, lid van het bestuur van de Vrienden, voor de gelegenheid in het kader van de openstelling van de 'Border van de toekomst'.

Een bijbehorende sokkel ontbreekt. In de afgelopen maanden is gezocht naar een in stijl en maatvoering passende 'verweesde' sokkel. Deze zoektocht is tot nu toe vergeefs geweest. Waarschijnlijk zal een nieuwe sokkel moeten worden gemaakt. Dat is samen met de uiteindelijke plaatsing een vrij kostbare zaak, en de vrienden proberen voor de financiering uiteraard sponsoring te vinden.

Omdat ook de definitieve plek nog moet worden bepaald, is daarom voor de voorlopige onthulling vandaag gekozen voor een 1:1 platte vereenvoudigde replica van het beeld met nieuw ontworpen sokkel. Deze replica kan makkelijk worden verplaatst om de definitieve plek te bepalen. Een dergelijke methode werd in vroeger eeuwen ook toegepast, zelfs voor complete gebouwen. Ondertussen staat Lucretia veilig binnen opgesteld tot het moment dat zij op de echte sokkel zal werden gehesen. De liefhebbers kunnen het echte beeld desgewenst bewonderen in haar voorlopige behuizing.

Het marmeren beeld is in 1777 gemaakt door de gebroeders Collini. Zij waren eind 18e eeuw voornamelijk werkzaam voor het hof van Savoie in - en om Turijn. Ook de kerk was regelmatig hun opdrachtgever. Hun neoclassicistische stijl is verwant aan die van hun tijdgenoot Canova. Het beeld stelt Lucretia voor op het moment dat zij zelfmoord pleegt. Een heftig onderwerp, maar ook het beeld dat in de Baroktuin ten zuiden van het hoofdhuis staat, heeft een vrij gewelddadig karakter: de schaking van Venus en Amor door Vulcanus.