Culturele instellingen gaan samenwerkingsverband aan

19 june 2012
IJmuiden

De bestuursvoorzitters zullen, in aanwezigheid van wethouder Wim Westerman, op 29 juni om 14.00 uur hiertoe een intentieverklaring tekenen. Hierin geven zij de directies de opdracht om de mogelijkheden van verregaande samenwerking concreet te onderzoeken. De ondertekening vindt plaats in de bibliotheek op het Dudokplein. Daarbij zal ook een toelichting worden gegeven.

De organisaties onderkennen het belang van kunst en cultuur voor de leefbaarheid in Velsen. Zij beseffen echter dat, om de klant optimaal te kunnen blijven bedienen, voor de levensvatbaarheid van de instellingen nieuw elan en cultureel ondernemerschap nodig zijn. De vier weten zich gesteund door de gemeente Velsen, die in haar Visie 2025: Wonen en Werken in Kennisrijk Velsen kiest voor een toekomst waarbij een sterke culturele infrastructuur van essentieel belang is.

De besturen onderschrijven met het tekenen van de intentieverklaring de noodzaak tot samenwerking. De directies hebben de opdracht gekregen om de mogelijkheden hiervan nader te onderzoeken. Zij hanteren een visiedocument, "Samenwerking Cultuur in Kennisrijk Velsen 2012-2025", als leidraad in het onderzoeksproces. Dit document zal op 29 juni beschikbaar worden gesteld en nader worden toegelicht.