Collectief zonnepaneel-project slaat aan

22 may 2012
Castricum

Toen eind februari dertig Castricummers interesse toonden om één of meer van de 75 zonnepanelen te kopen in de Eerste Castricumse Zonnecentrale, vormden vijf enthousiaste leden van CALorie de initiatiefgroep Zon op Castricum. Zij hebben de business-case uitgewerkt, juridische zaken uitgezocht en de gemeente bereid gevonden het gemeentelijk dak op de Schulpstet beschikbaar te stellen. De zonnecentrale gaat, heel toepasselijk, 'Zon op Schulpstet' heten.

Zon op Schulpstet

Zon op Schulpstet wordt een coöperatie van 75 Castricummers die zelf geen goed dak hebben en daarom een of meer zonnepanelen kopen, voor 450 euro per stuk, op een gemeentelijk dak. Zij ontvangen daarvoor een mooi financieel rendement en de zekerheid dat zij een energie-onafhankelijk Castricum dichterbij brengen. Omdat men samen een grote centrale bouwt, kunnen de kosten laag worden gehouden. In de voorinschrijving die eind februari startte, reserveerden belangstellenden al tweederde van de 75 zonnepanelen. Bij voldoende belangstelling kan men de centrale uitbreiden. Op woensdag 6 juni is er een tweede informatieavond, vanaf 20:00 uur op de Schulpstet.