Provincie subsidieert restauratieprojecten

28 december 2011

De subsidie wordt ingezet voor het herstel van trappen en vloeren van de St. Pietershof (Hoorn), restauratie en de nieuwe ingang van het Amsterdamse Museum Onze Lieve Heer op Solder en restauratie ter verbetering van de publieke toegankelijkheid van het hoofdgebouw van Landhuis Beeckestijn in Velsen. Ten behoeve van de Laurentiuskerk in Alkmaar gaat genoemde subsidie naar de restauratie en verbetering van de toegankelijkheid van kerk en voorplein.

Voor de restauratieprojecten is gemiddeld al 85 procent van het totale benodigde bedrag bijeengebracht door de initiatiefnemers. De laatste 15 procent subsidieert de Provincie. Hiermee geeft zij de projecten het noodzakelijke laatste zetje, zodat deze daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Uit het grote aantal aanvragen blijkt dat er veel behoefte is aan subsidie voor het restaureren en aanpassen van historische gebouwen. In september kunnen nieuwe projecten worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl, Uitvoeringsregeling Musea, Archieven en Monumenten (subsidieloket).