Cultuur aanjager gezocht

06 december 2011
Castricum

En evenementen die Castricum op de kaart zetten als 'gastvrije kustgemeente', komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 2500 euro.

Dat zijn enkele opvallende elementen in de cultuurnota die donderdag aan raadsleden en andere belangstellenden werd gepresenteerd. De drie pijlers van de nota zijn cultuuroverdracht (het culturele aanbod en de cultuurhistorie moeten het unieke karakter van de gemeente overbrengen), gastvrijheid en ontregeling (ruimte voor innovatie en experimenten zoals 'citycamp') en verbinding (meer samenhang in aanbod en programmering door samenwerking).

Om het thema gastvrijheid goed uit de verf te laten komen, komt er in 2012 en 2013 een subsidiepot voor evenementen van in totaal 30.000 euro (15.000 euro per jaar). Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het evenement wel bijdragen aan de profilering van Castricum als gastvrije kustgemeente 'met een rijk historisch achterland'. Oftewel: een bloembollenfestival kan steun verwachten, een Mediterrane Avond niet.

De bestaande subsidieregeling voor vernieuwende initiatieven (eenmalig 450 euro per project) blijft ook bestaan. In het kader van het thema 'verbinding', ten slotte, komt er in 2012 en 2013 een cultuuraanjager. Deze instelling of persoon gaat de gemeente 22.000 per jaar kosten (in totaal dus 44.000 euro).