Provincie: 'Ja' tegen Greenparks

31 august 2011
Velsen-Noord

Op 23 augustus hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld dat het plan van ondernemer ESBI-bouw voldoet aan het Programma van Eisen. Het plan van ESBI-bouw bestaat uit de uitgebreide restauratie van het fort, een bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam, een recreatiepark met 83 houten huisjes (in plaats van de betonnen loodsen die nu op het terrein staan) en een pitch&puttbaan. Door de plannen van Esbi-bouw worden het fort en het munitiebos openbaar toegankelijk gemaakt. Het recreatiegebied krijgt er een mooie attractie bij en het fort en de Stelling van Amsterdam wordt bij een nieuw publiek bekend. In het fort wordt een viertal hotelkamers ingericht, waardoor toeristen en recreanten die wandelen of fietsen langs de Stelling van Amsterdam de mogelijkheid hebben om te overnachten in een fort. De recreatiewoningen komen in plaats van de betonnen loodsen die nu op het terrein staan, waardoor de bebouwing qua oppervlakte gelijk blijft aan de huidige situatie.

Op 5 september bespreekt de Statencommissie Ruimte en Milieu het plan van ESBI-bouw. Op 30 september neemt het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude een besluit over het plan. De provincie Noord-Holland is siteholder van het Unesco-monument de Stelling van Amsterdam waar fort benoorden Spaarndam deel van uitmaakt en heeft tevens zitting in het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude. Het recreatieschap is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen.