Gouden duinpark bezorgde recreant heel veel midgetgolf

10 may 2011
Wijk aan Zee

"Da's een mooie manier van geld verdienen", sprak destijds de vader van Lex Schrama, die bij de jubileumviering aanwezig was. Als achtjarig jongetje was hij met zijn zusjes Erna en Marjo bij de opening van Paasduin, zo achterhaalde de langstzittende (22 jaar) exploitant Ton Kroezen.

Begin 1900 waren er twee tennisbanen op de plek van het huidige paviljoen met daaromheen tuinderijen, onder de rook van het hoge Paasduin, waar vroeger Paasvuren werden aangestoken. Banketbakker Schrama had een vooruitziende blik en zag dat sinds de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog mensen meer vrije tijd kregen.

De vrije zaterdag kwam, ook voor scholieren en Wijk aan Zee was vol zomerhuisjes, hotels en campings. Voldoende recreanten voor de aanleg van een midgetgolfbaan. Dat deed aannemer Dirk Schram uit Beverwijk. Diens zoon Jan, vastgoedondernemer (Delta Vastgoed) aan het Noordzeekanaal, herinnert zich een anekdote over de opening. Voor de bestrating vanaf de trap aan de Hogeweg werd een week voor de opening de chef openbare werken van de gemeente gebeld. Mevrouw Schrama maande dat de burgemeester kwam. De ambtenaar zei haar: "Ach mevrouw, die burgemeester opent elk kippenhok".

Dat 'kippenhok' staat er nog steeds en het echtpaar Joke en Sjef Schrama verpachtten de baan jaarlijks aan kandidaten. Die beschikten over een magazijn, uitgifteloket en toiletruimte. Op de plek van het huidige paviljoen waren de banen 1, 2 en 3. Vanaf 1965 exploiteerden Emmie en Jan uit Uitgeest het Paasdal. Hij werkte bij Hoogovens in de ploegendienst en was een collega van Harry ter Horst, die getrouwd was met de Wijk aan Zeese Zus Holthaus. Beide echtparen wisselden elkaar af in een samenwerkingsverband. Het vegen en sproeien van de baan kostte anderhalf uur, weet Ter Horst nog.

Omdat de midgetgolfers ook voor overlast zorgden, organiseerden hij en Lorenz aan het eind van het seizoen een gezellige middag voor de omwonenden en begin zeventiger jaren namen ze de baan officieel over van Schrama. In die periode boette Wijk aan Zee aan populariteit in, Hoogovens werd dominanter en buitenlandse vakanties waren betaalbaar geworden.

Rond 1980 droegen Ter Horst en Lorenz het stokje over aan de middenstanders Riet en Henk Methorst uit Soest, die zomers graag aan zee vertoefden. Het waren de jaren waarin de buren ageerden tegen uitbreiding van de kantine. Het liep spaak en de gewenste bloei bleef uit, bovendien was Paasdal in beeld om plaats te maken voor woningbouw. Maar in 1990 werd het overgenomen door Elly en Ton Kroezen en die organiseerden ook kinderfeestjes en er werden grote autosteps verhuurd, midgetgolftoernooien gehouden, personeelsuitje, familiedagen en zelfs bruiloften. Beiden weten Paasdal nu in handen van bedrijfsleidster Miranda met haar vriend.